Subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheids- en investeringsvoorbereidingsstudies (DHI)

U kunt momenteel geen aanvraag indienen. De regeling is tijdelijk gesloten.

Heeft u internationale ambities en interesse in buitenlandse markten? Wilt u in het buitenland een project uitvoeren of investeren in een onderneming? Of wilt u mogelijke afnemers overtuigen van uw technologie? Dan is de subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies (DHI) misschien interessant voor u.

Heeft u een concreet plan? Dan kunt u het hele jaar door een quickscan indienen. Zo toetsen wij of uw idee binnen de DHI-regeling past. Op basis van dat advies besluit u of u een aanvraag indient tijdens de eerstvolgende tenderopening. De 2e tender DHI stond open van 9 augustus tot en met 21 september 2018 om 15.00 uur (Nederlandse tijd).

Met deze regeling stimuleert het ministerie van Buitenlandse Zaken Nederlandse ondernemingen om succesvol internationaal zaken te doen in alle landen (m.u.v. sanctielanden). In ontwikkelingslanden draagt het ministerie hiermee positief bij aan duurzame lokale ontwikkeling.

DHI richt zich op mkb-ondernemingen in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk met internationale ambitie en interesse in buitenlandse markten. Met de mkb-toets ziet u of u een mkb-ondernemer bent.

DHI ook voor Caribische deel Koninkrijk

Vanaf 2018 is DHI opengesteld voor het Caribische deel van het Koninkrijk. Dit betekent het volgende:

  • Bedrijven die gevestigd zijn op Bonaire, Sint Eustatius en Saba kunnen een aanvraag indienen voor DHI-projecten op Aruba, Curaçao, Sint Maarten en landen buiten het Koninkrijk. Ze kunnen geen aanvraag indienen voor Europees Nederland, Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
  • Bedrijven die gevestigd zijn op Aruba, Curaçao en Sint Maarten kunnen een aanvraag indienen voor DHI-projecten op landen buiten het Koninkrijk. Ze kunnen geen aanvraag indienen voor Europees Nederland, Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Aruba, Curaçao en Sint Maarten.
  • Bedrijven die gevestigd zijn in Europees Nederland kunnen een aanvraag indienen voor DHI-projecten op Bonaire, Sint-Eustatius, Saba, Aruba, Curaçao, Sint Maarten en landen buiten het Koninkrijk. Ze kunnen geen aanvraag indienen voor Europees Nederland.
Voor sommige landen gelden internationale sancties. Aanvragen voor deze landen beoordelen wij met extra zorg. Wanneer een internationale sanctie van toepassing is, is het mogelijk dat uw project geen ondersteuning krijgt via DHI.

Vul uw aanvraag volledig in

Helaas ontvangen we veel DHI-aanvragen die niet volledig zijn. Een aanvraag is pas volledig als u alle bijlagen bijvoegt, invult en op de aangewezen plekken ondertekent. Onvolledige aanvragen wijzen we af.

Dien uw aanvraag 2 weken voor sluiting van de tender, dan toetst DHI uw aanvraag op volledigheid. Mocht uw aanvraag niet volledig zijn? Dan stellen wij u in de gelegenheid om uw aanvraag alsnog volledig te maken vóór sluiting van de tender.

Budget

Het beschikbare budget per tender in 2018 is € 2 miljoen voor DGGF-landen en € 2,5 miljoen voor overige landen.

Aanvraagproces

Het aanvraagproces bestaat uit een aantal stappen. Nadat u de quickscan heeft ingediend, ontvangt u een advies of uw project voldoende aansluit bij de subsidieregeling. Samen met dit advies ontvangt u een code. Met deze code kunt u tijdens een tenderronde een aanvraag indienen via mijn.rvo.nl.

Presentaties informatiebijeenkomst

Voor de informatiebijeenkomst over DHI op 23 januari was veel belangstelling. In een aparte sessie werd ingegaan op het invullen van de aanvragen. Bekijk de algemene presentatie van de informatiebijeenkomst (pdf) en de presentatie van de sessie voor consultants (pdf).

Inspiratie opdoen?

Hoe maken andere ondernemers gebruik van de DHI-regeling? Lees hun ervaringen en tips.

Projectuitvoering DHI

Voert u een project of studie uit onder de DHI-regeling? Of wilt u een project of studie afronden? U vindt de benodigde formulieren en documenten op mijn.rvo.nl.

Projectuitvoering DHK

Voert u een demonstratieproject of haalbaarheidsstudie uit onder de DHK-regeling (voorganger van DHI)? Of wilt u het project of de studie afronden? Lees meer over de benodigde formulieren en documenten.

Wet- en regelgeving

Veelgestelde vragen

Meer weten? Bekijk de veelgestelde vragen over de DHI-regeling.

Service menu right