Open voor aanvragen

DHI-subsidieregeling: Haalbaarheidsstudies

Laatst gecontroleerd op:
14 januari 2021
Gepubliceerd op:
3 december 2015

Met een haalbaarheidsstudie vergroot u de kans op het verkrijgen van exportorders. U onderzoekt de technische en/of commerciële haalbaarheid van een investering door een mogelijke buitenlandse afnemer. Het onderzoek levert een businessplan of projectplan op. Hiermee kan de mogelijke afnemer een investeringsbesluit nemen.

Er moet een noodzaak zijn om de haalbaarheidsstudie voor de potentiële afnemer uit te voeren. U mag in 1 studie 2 investeringen voor 2 mogelijke afnemers in hetzelfde doelland onderzoeken.

Technische en financiële haalbaarheid

Bij financiële (of commerciële) haalbaarheid, onderzoekt u of uw klant de investering binnen de gewenste termijn kan terugverdienen en of het project financierbaar is.

Bij technische haalbaarheid onderzoekt u hoe het project er precies uit moet zien: welke specificaties passen het beste? Welk projectontwerp sluit aan bij de lokale omstandigheden en de lokale wensen? En is de Nederlandse technologie toepasbaar? Als het nodig is, kan een kleine test onderdeel zijn van het project.

Geen marktonderzoek

Het haalbaarheidsonderzoek is gericht op een concreet project in een van de DHI-landen. Voordat u de haalbaarheidsstudie uitvoert, heeft u voldoende duidelijkheid over de omvang van de markt, de beoogde opzet van het project, de locatie, de exploitatie, de financiering en de lokale impact. Een haalbaarheidsstudie is dus geen marktonderzoek.

Verschil met een investeringsvoorbereidingsproject

Bij een haalbaarheidsstudie neemt een potentiële klant in een van de DHI-landen een investeringsbesluit. Hiermee realiseert u export van uw technologie, product of dienst.

Op basis van een investeringsvoorbereidingsproject besluit u zelf om in een van de DHI-landen te investeren.

Looptijd

Een haalbaarheidsstudie duurt maximaal 2 jaar. Het project moet in principe binnen 6 maanden na goedkeuring van de aanvraag starten.

Subsidiebedrag

Het subsidiepercentage is maximaal 50% van de kosten van de haalbaarheidsstudie, met een maximum van € 100.000. Voor fragiele staten en focuslanden geldt een subsidiepercentage van 60%.

Binnen 3 jaar moet de verwachte export een bedrag vertegenwoordigen van ten minste 10 keer het subsidiebedrag. Voor haalbaarheidsprojecten in DGGF-landen is dit 5 keer het subsidiebedrag.

Vragen over DHI-Haalbaarheidsstudies?

Neem contact op met onze klantadviseurs. Zij helpen u graag verder.

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?