Open voor aanvragen

Gebouwde omgeving en MIA\Vamil

Gepubliceerd op:
11 april 2012
Laatst gecontroleerd op:
14 september 2022

Investeert u in een bedrijfsmiddel dat een duurzame gebouwde omgeving bevordert? Dan kunt u mogelijk gebruikmaken van belastingvoordeel met de MIA\Vamil. Denk hierbij aan investeringen die bijdragen aan een circulaire economie of klimaatadaptatie.

Bij circulair bouwen verbruikt u minder grondstoffen en ziet u bouwafval als grondstof voor nieuwe bouwprojecten. Daarnaast staan er verschillende technieken op de Milieulijst om klimaatadaptief te bouwen. Dit zorgt ervoor dat we beter bestand zijn tegen hittestress en wateroverlast door extreme neerslag.

  Klik onder de afbeelding om naar de interactieve infographic over de gebouwde omgeving te gaan. U krijgt dan een indruk van de investeringsmogelijkheden waarop MIA\Vamil van toepassing is.

  • Klikt u in de infographic op een groen tekstkader? Dan krijgt u een voorsortering van alle bedrijfsmiddelen van de Milieulijst 2022 waarvoor u MIA\Vamil kunt aanvragen;
  • Klikt u op een blauw tekstkader? Dan krijgt u ook een voorsortering van bedrijfsmiddelen van de Energielijst 2022. Deze bedrijfsmiddelen zijn gericht op energiebesparing. Aanvragen hiervoor kunt u indienen bij de de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA).

  Nieuwe mogelijkheden Milieulijst 2022

  Op de Milieulijst 2022 staan weer nieuwe mogelijkheden voor ondernemers om duurzaam te investeren in de gebouwde omgeving. In bovenstaande infographic komen deze nieuwe bedrijfsmiddelen onder verschillende categorieën terug, zoals:

  • een regenwaterbuffer met dynamische afvoer onder 'Klimaatadaptief bouwen'; 
  • gerefurbishte plafondplaten onder 'Bouwmaterialen';
  • tapijttegels o.b.v. productie-uitval, restpartijen of gebruikte tapijttegels onder 'Interieur en inrichting'. 

  Bekijk de opvallendste wijzigingen in de Milieulijst 2022 

  Extra opties circulaire gebouwen

  Om investeringen in circulaire gebouwen te stimuleren zijn extra opties toegevoegd aan de Milieulijst. Het is per 2022 mogelijk om te kiezen voor een gebouw met:

  • 5 bouwmaterialen met een categorie 1-productkaart in de NMD, of;
  • 3 bouwmaterialen en een toestel binnen een gebouwinstallatie met een categorie 1 productkaart in de NMD, of;
  • een gebouw dat voor ten minste 50% (op volumebasis) bestaat uit hernieuwbare grondstoffen.

  Voor het melden van een circulair gebouw vindt u hieronder:

  • onze Handreiking Circulaire gebouwen Milieulijst 2022;
  • informatie over de NMD-MIA-lijst met materialen die voldoen aan de MIA-eisen.

  Naast circulaire gebouwen staan er nog andere circulaire bedrijfsmiddelen voor de gebouwde omgeving op de Milieulijst. Deze bedrijfsmiddelen herkent u in de Milieulijst aan het blauwe CE-logo.

  Klimaatadaptie en de inzet van groen

  Klimaatadaptieve maatregelen zijn nodig om beter bestand te zijn tegen extreme weersomstandigheden. We passen de gebouwde omgeving hierop aan, zodat we minder kwetsbaar worden voor klimaatverandering. Te denken valt aan het lokaal vasthouden van water in buffers onder de grond of op het dak en het stimuleren van lokale infiltratie. 

  Of de inzet van groen, omdat dit water vasthoudt en bijdraagt aan de verlaging van de temperatuur in de stad. Oppervlakken met planten warmen namelijk minder snel op en houden minder warmte vast. Groene daken werken dan ook koude- en warmteregulerend. Dit zorgt voor een beter binnenklimaat, is energiebesparend en zorgt daarmee voor minder CO2-uitstoot. Daarnaast draagt meer groen bij aan het in stand houden van de biodiversiteit.

  Vragen over MIA\Vamil?

  Neem contact met ons op

  In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  Bent u tevreden over deze pagina?