Apparatuur voor het afvangen van CO₂ voor nuttige toepassing

Gepubliceerd op:
29 december 2023

Bedrijfsmiddelcode: F 4101
Jaar: 2024 (gewijzigd ten opzichte van 2023)
Fiscaal voordeel: 45% MIA en 75% Vamil

a. bestemd voor:
het uit de buitenlucht of afgassen afvangen van CO₂, waarbij: 

  • de CO₂ niet wordt afgevangen uit de afgassen van een gasgestookte WKK, gasgestookte ketel voor de tuinbouw, biovergister of afvalverbrandingsinstallatie, 
  • de CO₂ wordt ingezet voor bemesting in de tuinbouw of als grondstof voor een product waarvoor CO₂ als grondstof niet gangbaar is, 
  • het afvangen van CO₂ is geïntegreerd in een volledige CCU-keten, 
  • de netto contante waarde (NCW) van het investeringsproject over de levensduur ervan negatief is, 
  • bij het berekenen van de NCW rekening is gehouden met de vermeden kosten van CO₂-emissies, en 
  • wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd onder paragraaf 2b van deze bijlage,

b. bestaande uit:
apparatuur voor het afvangen van CO₂ en al dan niet de volgende onderdelen: zuiveringsapparatuur, wassers, drogers en compressie-, koel- en opslagvoorzieningen voor tijdelijke opslag.

Toelichting
Onder producten worden ook grondstoffen verstaan. Gangbare toepassingen, met uitzondering van toepassingen in de tuinbouw, zoals het carboniseren van dranken vallen niet onder dit bedrijfsmiddel. 

Let op: bedrijfsmiddelen die fossiele brandstoffen gebruiken komen niet in aanmerking. Aanpassingen en voorzieningen voor bestaande bedrijfsmiddelen die fossiele brandstoffen gebruiken komen onder voorwaarden wel in aanmerking. Zie punt 12 van paragraaf 1 van deze bijlage.
 

Meer informatie
Dit bedrijfsmiddel kan in aanmerking komen voor fiscaal voordeel, MIA\Vamil. Ik wil meer weten.

ID:IMO, ID:IMC, ID:LMK

Bent u tevreden over deze pagina?