Scheidingsapparatuur voor afvalstoffen

Gepubliceerd op:
29 december 2023

Bedrijfsmiddelcode: A 1600
Jaar: 2024 (tekstueel gewijzigd ten opzichte van 2023)
Fiscaal voordeel: 36% MIA en 75% Vamil

a. bestemd voor:
het scheiden van gemengde afvalstromen in deelstromen, waarbij: 

 • de bewerking niet leidt tot een toename van de hoeveelheid te storten afvalstoffen, 
 • de terugverdientijd van het bedrijfsmiddel drie jaar of meer bedraagt, uitgaande van de bijkomende investeringskosten en het saldo van de 
  operationele baten en lasten, niet zijnde financieringslasten en afschrijving, ten opzichte van de investering in een vergelijkbaar, gangbaar bedrijfsmiddel, 
 • wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd onder paragraaf 2b van deze bijlage, en 
 • de bewerking er ten minste toe leidt dat ten opzichte van gangbare verwerking van deze gemengde afvalstromen: 
  • meer grondstoffen worden teruggewonnen, 
  • hoogwaardigere grondstoffen worden teruggewonnen, of 
  • meer afvalstoffen die afbranden kunnen veroorzaken worden afgescheiden,

b. bestaande uit:
detectie- of scheidingsapparatuur voor afvalstoffen, met uitzondering van mobiele werktuigen.

Toelichting
Dit bedrijfsmiddel is bedoeld voor apparatuur om gemengde afvalstromen beter te scheiden, waardoor meer of hoogwaardigere grondstoffen worden teruggewonnen of het risico op afvalbranden afneemt. Ook het van recyclebare afvalstoffen scheiden van niet-recyclebare afvalstoffen komt onder dit bedrijfsmiddel in aanmerking. Denk bijvoorbeeld aan apparatuur voor het op soort kunststof en kleur scheiden van gemengde kunststoffen, detectieapparatuur op basis van inductie voor non-ferrometalen en roestvast staal, detectieapparatuur op basis van near-infrared spectroscopy (NIR) voor zwarte afvalstoffen of biologisch afbreekbare plastics, detectieapparatuur voor batterijen of (potentiële) zeer zorgwekkende stoffen, vision technologie, magnetic density separation (MDS) of röntgenfluorescentie (XRF). 

Zie bedrijfsmiddelen F 1400 en A 1401 voor scheidingsapparatuur die onderdeel uitmaakt van een recyclinginstallatie.

Meer informatie
Dit bedrijfsmiddel kan in aanmerking komen voor fiscaal voordeel, MIA\Vamil. Ik wil meer weten.

ID:IMA, ID:IMS

Bent u tevreden over deze pagina?