Dierlocatie UBN registreren en wijzigen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Dierlocatie UBN registreren en wijzigen

20-04-2021

Houdt u runderen, varkens, schapen of geiten? Dan moet u de verblijfplaats van deze dieren registreren. Houdt u bedrijfsmatig konijnen, pluimvee, broedeieren of huisdieren? Dan moet u ook de verblijfplaats registreren. Houdt u paardachtigen? En blijven deze normaal langer dan 30 dagen op dezelfde plaats? Dan moet u de verblijfplaats ook registreren.

Een verblijfplaats noemen wij ook wel locatie. De locatie van de dieren is belangrijk om snel te kunnen handelen bij een dierziektecrisis of problemen voor de volksgezondheid. Alle locaties krijgen daarom een Uniek Bedrijfsnummer (UBN). Dit nummer heeft u nodig bij al uw meldingen in I&R.

Locatie paardachtigen registreren

Houdt u paarden, pony’s, ezels of zebra’s? Dan moet u vanaf 21 april 2021 ook de locatie van deze dieren registreren. Dan gaat namelijk de Europese Diergezondheidsverordening in. Deze bepaalt dat de locaties waar paardachtigen verblijven ook een UBN moeten hebben.

Wanneer een UBN voor paardachtigen registreren?

Het is mogelijk een UBN voor paardachtigen te registreren. U vraagt een UBN aan op mijn.rvo.nl. Heeft u al een UBN? En wilt u de diersoort paardachtigen toevoegen? Dat doet u ook op mijn.rvo.nl. U vindt daar een handleiding waarin we uitleggen hoe u dit makkelijk doet.

Hoe u paardachtigen aanmeldt op het UBN leest u op de pagina Paarden melden.

Wat is een Uniek Bedrijfsnummer (UBN)

Een UBN is een uniek nummer voor iedere locatie met runderen, varkens, schapen of geiten. Locaties waar paardachtigen normaal langer dan 30 dagen blijven moeten ook een UBN hebben. Voor locaties met bedrijfsmatig gehouden konijnen, pluimvee, broedeieren of huisdieren is ook een UBN nodig. Wij registreren een UBN voor:

  • veehouders en hobbydierhouders
  • slachtplaatsen
  • verzamelplaatsen (bijvoorbeeld een veemarkt)
  • evenementen (bijvoorbeeld een keuring)

Houdt u dieren? Op een locatie kunt u maar één UBN registreren. Wel is het mogelijk dat meerdere houders op dezelfde locatie een UBN registreren. Verder mag u als dierhouder ook meer UBN's hebben als het om verschillende locaties gaat. Zo hoeft een pensionstalhouder of manegehouder maar één UBN aan te vragen voor de locatie.

Voor varkens gelden andere regels. Op een locatie met varkens mag altijd maar één UBN voor varkens met één houder zijn. Wel mag er een UBN voor een andere diersoort dan varkens op dezelfde locatie geregistreerd staan.

Wanneer een UBN nodig

U heeft altijd een UBN nodig als u runderen, varkens, schapen of geiten houdt. Voor paardachtigen heeft u een UBN nodig als ze daar normaal langer dan 30 dagen blijven. Ook als u maar één of meer van deze dieren als hobby houdt.

Voor konijnen en huisdieren heeft u alleen een UBN nodig als u deze dieren bedrijfsmatig houdt. U registreert dan de locatie van waaruit u activiteit uitoefent. De locatie krijgt dan een UBN. Meer informatie over bedrijfsmatig huisdieren houden vindt u op de pagina Bedrijfsmatig huisdieren houden.

Ook voor pluimvee heeft u alleen een UBN nodig als u deze bedrijfsmatig houdt. Dit betekent dat u meer dan 250 kippen, kalkoenen, parelhoenders, eenden, ganzen, kwartels, duiven, fazanten, patrijzen en/of loopvogels houdt. Of houdt u broedeieren? Neem dan contact op met de aangewezen databank AVINED. Lees meer hierover op de pagina Pluimvee melden en Broedeieren melden.

UBN aanvragen

U kunt een UBN aanvragen of wijzigen op mijn.rvo.nl. Het UBN registreert u in het Identificatie en Registratiesysteem voor dieren (I&R). Een UBN voor pluimvee vraagt u aan via Avined. Vraag het UBN aan voordat u de dieren gaat houden.

Een UBN voor slachtplaatsen, keuringen, veemarkten en verzamelplaatsen kunt u alleen telefonisch bij ons aanvragen.

Uw UBN aanvragen

UBN beëindigen

Als u een diersoort of het UBN wilt beëindigen, moet u de volgende stappen volgen:

  1. Meld de dieren af. Runderen, schapen, geiten en paardachtigen meldt u af in I&R. Dit doet u op de pagina's Runderen melden, Schapen en geiten melden en Paardachtigen melden. Varkens meldt u af bij één van de aangewezen databanken. De pagina Paardachtigen melden is op dit moment nog niet beschikbaar.
  2. Controleer of alle meldingen goed zijn verwerkt en de status 'definitief' hebben.
  3. Heeft u 1 UBN en iemand anders gemachtigd en/of een abonnement op runderoormerken? Beëindig dan de machtiging en/of het abonnement. Dit doet u pagina's Runderen melden en Schapen en geiten melden
  4. Heeft u nog vrije schapen-, geiten- of runderoormerken? Draag deze over of blokkeer ze. Dit doet u op de pagina's Runderen merken en Schapen en geiten merken.
  5. Ontvangt u automatisch informatieproducten voor de diersoort schaap, geit, rund of paardachtige zoals een stallijst? Beëindig in I&R de automatische toezending.
  6. Beëindig een diersoort of uw UBN op de pagina Dierlocatie UBN registeren en wijzigen. Na inloggen kiest u het UBN waarvoor u de diersoort wil beëindigen. Klik op Details tonen/wijzigen en verwijder het vinkje bij de diersoort. Verwijdert u de laatste diersoort, dan beëindigt u automatisch het UBN. Is er geen UBN meer actief? Dan stopt de registratie als houder. De geregistreerde machtigingen stoppen dan ook automatisch.

Voorwaarden voor een UBN

• Een UBN bestaat uit een erfperceel en de (gewas)percelen die daarbij horen. Dit wordt ook wel 'locatie' genoemd. Een erfperceel heeft een adres en is een aaneengesloten perceel waar de stal of stallen op staan. Op het erfperceel zijn de dieren permanent gehuisvest.
• Een locatie heeft een eigen adres en minimaal een eigen toegangsweg (dieren, producten, voer, hygiënemaatregelen). Ten opzichte van een andere locatie is de huisvesting en de verzorging volledig gescheiden (personeel, voer, materialen en voertuigen).
• Een erfperceel mag doorsneden worden door bijvoorbeeld een openbare weg, spoorweg of waterweg als transport tussen beide gedeeltes binnen de doorgetrokken grenzen van dat erfperceel plaatsvindt.
• Een perceel is een stuk grond van een UBN waarop een dier kan lopen/staan. Percelen bestaan dus uit (beweidbare) gewaspercelen en erfpercelen. Deze gewaspercelen zijn geregistreerd in de Basisregistratie percelen.
• Een perceel hoort maar tot een UBN. Een UBN omvat een of meer percelen.
• Het bedrijf van de dierhouder bestaat uit alle UBN's die door de houder worden beheerd en zich bevinden op het grondgebied van de Europese lidstaat.
• Bij onduidelijkheden stellen wij vast wat wel of niet bij de locatie hoort.

Twijfelt u na het lezen van deze informatie over uw eigen situatie? Stuur ons dan een situatieschets in kleur met beschrijving. Via mijnrvo.nl kunt u Digitale Post versturen. U kunt hiervoor een kaart uit Mijn percelen of bijvoorbeeld Google Maps gebruiken. De schets mag ook een eigen tekening in kleur zijn.

Uw Digitale Post direct versturen

Tarieven UBN

Runderen, schapen en geiten
U betaalt voor het hebben van een UBN voor de diersoorten rund, schaap en geit. Het maakt niet uit of u ook daadwerkelijk deze dieren heeft gehouden op dit UBN. Heeft u in heel 2020 geen runderen, schapen en/of geiten gehouden en het UBN beëindigd voor 1 februari 2021? Dan ontvangt u geen factuur.

Houdt u wel runderen, schapen en/of geiten? Dan betaalt u naast de kosten voor een UBN ook voor meldingen en informatieproducten. Kijk voor de tarieven op de pagina's Tarieven rund of Tarieven schapen en geiten.

De kosten voor een UBN voor de diersoort rund is € 33,50. Voor de diersoort schaap en/of geit is dit € 26. Bij de registratie van een UBN voor de diersoort rund, schaap en/of geit met productiedoel mesterij (regeling preventie) horen extra kosten. U betaalt € 25 voor het aanmelden en € 25 voor het afmelden. U ontvangt hiervoor één keer per jaar een factuur.

Varkens, konijnen en huisdieren
U betaalt voor het hebben van een UBN voor de diersoorten varken, konijn en bedrijfsmatig gehouden huisdieren. De kosten voor een UBN voor deze diersoorten zijn € 19. Houdt u varkens? Dan betaalt u naast de kosten voor een UBN ook voor meldingen. Kijk voor de tarieven op de pagina Tarieven varken.

Paardachtigen
U betaalt op korte termijn nog niet voor het hebben van een UBN voor de diersoort paardachtigen. In de toekomst kan dit wel gebeuren. Hoe hoog de kosten dan zijn, is op dit moment nog niet bekend. U moet denken aan een bedrag van enkele tientjes per UBN per jaar.

Bedrijfsoverdracht

Verandert het eigendom van uw bedrijf door bijvoorbeeld een overdracht? Dan kunt u het UBN overdragen. Houd er rekening mee dat wij geregistreerde machtigingen niet overzetten naar de overnemende partij. Meer informatie leest u op de pagina Bedrijfsoverdracht.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.