Dieren prepareren

Gepubliceerd op:
23 april 2015
Laatst gecontroleerd op:
9 juni 2020

Prepareren is het bewerken van een dood dier, zodat het geconserveerd blijft. In de volksmond heet dit 'opzetten', maar dat is eigenlijk alleen maar het laatste deel van het preparatieproces.

Wilt u een dier (laten) prepareren? Dan krijgt u te maken met de Wet natuurbescherming.

Wijzigingen in prepareren van dieren

De Wet natuurbescherming heeft gevolgen voor het prepareren van dieren. Enkele wijzigingen zijn:

 • De vervoersverklaring van de korpschef Politie vervalt.
 • U heeft geen preparateursexamen meer nodig om dieren te mogen prepareren.
 • Welke diersoorten u wel of niet mag prepareren wijzigt.
 • U registreert gegevens van gebruikte merktekens voor dode dieren en afgeleverde preparaten digitaal.

Bescherming van in het wild voorkomende dode dieren

Het is verboden om in het wild voorkomende dode dieren, of delen daarvan, te vervoeren of in bezit of eigendom te hebben. Dit staat in de Wet natuurbescherming. Het in bezit hebben en vervoeren van (delen van) deze dieren is onlosmakelijk verbonden met het prepareren. Want voordat u kunt prepareren, moet u eerst in bezit zijn van het dier. En ook na het prepareren heeft u of iemand anders het geprepareerde dier in bezit.

Prepareren toegestaan of niet?

Niet alle diersoorten die in het wild voorkomen, mag u prepareren. De Wet natuurbescherming maakt een onderscheid in groepen van soorten. Per groep gelden verschillende regels voor het wel of niet prepareren.

Vrijstelling voor vogels

Voor het prepareren van uit het wild afkomstige vogels geldt een vrijstelling. Het gaat om vogels van alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten op het Europese grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie. De vrijstelling geldt voor:

 1. Het verbod om dode uit het wild afkomstige vogels bij u te houden en te vervoeren.
 2. Het verbod om dode uit het wild afkomstige vogels te prepareren.
 3. Het verbod om een dode vogel of delen daarvan, al dan niet bewerkt in bezit te hebben.

Voorwaarden voor vrijstelling

Om voor de vrijstelling in aanmerking te komen, voldoet u aan alle volgende voorwaarden:

 • De vogel is gestorven buiten uw schuld of medeweten om. Of u heeft de vogel volgens de bepalingen van de Wet natuurbescherming gedood en verkregen.
 • Prepareert u de vogel niet zelf? Lever dan de vogel binnen 3 dagen af aan een preparateur.
 • Er is geen sprake van commercieel gewin. U mag de vogel of het preparaat niet verkopen of bezitten om te verkopen. Dit geldt zowel voor de preparateur als voor degene die de vogel laat prepareren.

Werkwijze voor de preparateur

Degene die de vogel prepareert, houdt zich aan onderstaande werkwijze voor het prepareren:

 1. U voorziet de dode vogel bij ontvangst of vondst van een voorgeschreven merkteken.
 2. U meldt de ontvangst van de dode vogel binnen 3 dagen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Naast het merktekennummer en de datum van ontvangst of datum dat u het gevonden heeft, geeft u door om welk soort vogel het gaat en de kennelijke doodsoorzaak.
 3. Zodra de dode vogel is geprepareerd, voorziet u deze van een voorgeschreven merkteken.
 4. U meldt het afleveren van de geprepareerde vogel zo spoedig mogelijk bij RVO.nl.

Merktekens aanvragen en melding doorgeven

Ontvangt of vindt u een dode vogel die u wilt (laten) prepareren? Voorzie deze dan zo snel mogelijk van een voorgeschreven merkteken. U meldt bij ons zowel de vondst of ontvangst van de dode vogel als het afleveren van het preparaat.

Lees hoe u merktekens aanvraagt, meldt en gebruikt

Vrijstelling voor andere diersoorten

Prepareerverbod

Voor een aantal streng beschermde diersoorten geldt een prepareerverbod. Welke soorten dit zijn, leest u in de volgende bijlagen:

Alleen als u het preparaat voor educatieve doeleinden wilt gebruiken, kunt u een ontheffing voor het prepareren van deze soorten aanvragen.

Prepareren zonder vrijstelling of ontheffing

Diersoorten uit de Bijlage onderdeel A van de Wet natuurbescherming mag u zonder vrijstelling of ontheffing (laten) prepareren. Deze soorten mag u in bezit hebben als zij in het wild zijn gevonden en een natuurlijke dood zijn gestorven.

Handhaving

De Nederlandse Voedsel en Waren autoriteit (NVWA) voert controles uit om de Wet natuurbescherming te handhaven. Vervoert of bezit u een dood wild dier of een preparaat daarvan? Dan moet u op elk moment kunnen aantonen dat u heeft voldaan aan de voorwaarden voor prepareren.

Vragen over Dieren prepareren?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?