Aardgastransportleiding Norg-Groningen (NorgroN) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Aardgastransportleiding Norg-Groningen (NorgroN)

27-08-2020

De Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (hierna NAM) wil een nieuwe aardgastransportleiding realiseren tussen het Groningen-gasveld en de ondergrondse gasopslag Norg.

Als in de winter de vraag naar aardgas sterk toeneemt (piekvraag), wordt ter ondersteuning van de capaciteit van aardgasproductie uit het Groningen-gasveld, extra gas uit de ondergrondse gasopslag Norg geproduceerd. Om ook in deze situaties aan de vraag naar aardgas te kunnen blijven voldoen - de leveringszekerheid - wordt steeds meer capaciteit gevraagd van deze gasopslag. Omdat de huidige aansluiting tussen deze ondergrondse gasopslag en het Groningen-gasveld hiervoor te beperkt is, is het nodig de nieuwe aardgastransportleiding aan te leggen. Op dit project was de rijkscoördinatieregeling (RCR) van toepassing. Daarom heeft de minister van EZ de besluiten gecoördineerd.

Procesverloop

  • Status: dit project is afgerond.
  • Terinzagelegging startnotitie van 1 april 2010 tot en met 12 mei 2010.

Inpassingsplan en vergunningen

  • Terinzagelegging ontwerp-inpassingsplan en ontwerp-vergunningen van 14 september 2012 tot en met 25 oktober 2012.
  • Terinzagelegging inpassingsplan en vergunningen van 25 januari 2013 tot en met 8 maart 2013.
  • Milieueffectrapport (Zie website Commissie m.e.r. )
  • Officiële naam inpassingsplan: "Inpassingsplan Norgron" (ruimtelijkeplannen.nl).
  • Inpassingsplan vastgesteld:11 januari 2013.
  • Inpassingsplan inwerkingtreding: 9 maart 2013 (geen beroep).
  • Inpassingsplan onherroepelijk: 9 maart 2013.
 

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.