Service menu right

Hoogspanningsstation Rilland

De beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, TenneT TSO BV, wil een schakelbaar hoogspanningsstation bouwen bij Rilland, met bijbehorende verbindingen en voorzieningen.

Dit station is nodig om een robuuste koppeling met België mogelijk te maken, met een grotere leveringszekerheid en beschikbaarheid bij calamiteiten en/of onderhoud. Hiermee wordt invulling gegeven aan de Europese doelstelling de elektriciteitsmarkten verder te integreren. Ook vergroot en versterkt station Rilland het effectief gebruik van de capaciteit op de drie verbindingen die bij het station samenkomen (naar Geertruidenberg, Borssele en Zandvliet) en lost het station een onderhoudsknelpunt op in het tracédeel naar Geertruidenberg. Voor meer informatie zie: Procesverloop Station Rilland

Meer informatie

Alle stukken Station Rilland fase 1