Transformatorstation Breukelen - Kortrijk | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Transformatorstation Breukelen - Kortrijk

04-12-2019

Netbeheerder TenneT TSO BV realiseert een verbinding tussen het landelijke 380 kV-hoogspanningsnet en het regionale 150 kV-net, door een 380/150 kV transformator- en schakelstation bij Breukelen, kortweg transformatorstation Breukelen-Kortrijk. Deze nieuwe verbinding is nodig om de elektriciteitsleveringszekerheid in de provincies Utrecht, Gelderland en Flevoland veilig te stellen.

De ministers van Economische Zaken (EZ) en van Infrastructuur en Milieu (I&M) hebben het transformatorstation ruimtelijk mogelijk gemaakt op de locatie Kortrijk via een inpassingsplan. Dit inpassingsplan is een ruimtelijk besluit van het Rijk, vergelijkbaar met een bestemmingsplan. Daarnaast is een aantal andere besluiten genomen. Deze besluiten zijn met de rijkscoördinatieregeling (RCR) voorbereid, onder coördinatie van de minister van EZ.

Status

Het project is afgerond.

Inpassingsplan en besluiten

  • Terinzagelegging ontwerp-inpassingsplan en ontwerpbesluiten van 27 september 2013 tot en met 7 november 2013.
  • Terinzagelegging inpassingsplan en besluiten van 4 juli 2014 tot en met 15 augustus 2014.
  • Officiële titel: "Transformator- en schakelstation Breukelen-Kortrijk" (ruimtelijkeplannen.nl)
  • Inpassingsplan vastgesteld: 17 juni 2014.
  • Inpassingsplan inwerkingtreding: 16 augustus 2014
  • Beroep ongegrond verklaard: uitspraak Raad van State 25 februari 2015
  • Inpassingsplan onherroepelijk: 25 februari 2015.
 

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.