Hoogspanningsverbinding 380 kV Zuid-West West - fase 2

Laatst gecontroleerd op:
2 februari 2021
Gepubliceerd op:
12 november 2019

Op deze pagina vindt u de documenten van dit project - fase 2. Voor algemene informatie over dit project kijkt u op: Hoogspanningsverbinding 380 kV Zuid-West West (Borssele - Rilland). De documenten van fase 1 zijn beschikbaar onder fase 1.

Zienswijzen en reacties op ontwerpbesluiten

Aanvragen en (Ontwerp)besluiten

Nr Naam Aanvraag Ontwerpbesluit Besluit
1

Watervergunning

Waterschap Scheldestromen

Aanvraag (pdf, 3 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 76 kB) Besluit (pdf, 4 MB)
2

Omgevingsvergunning

Gemeente Borsele

Aanvraag (pdf, 8 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 37 kB) Besluit (pdf, 2 MB)
3

Omgevingsvergunning

Gemeente Borsele

Aanvraag (pdf, 18 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 125 kB) Besluit (pdf, 244 kB)

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?