VIKING-Link kabel Verenigd Koninkrijk - Denemarken - fase 1

Gepubliceerd op:
19 april 2022

Op deze pagina vindt u de documenten van dit project - fase 1. Voor algemene informatie over dit project kijkt u op: VIKING-Link kabel Verenigd Koninkrijk - Denemarken.

Tip: lees eerst hoe u overzicht bewaart in grote bestanden.

Milieueffectrapport (MER)

 Aanvragen en besluiten

Nr Naam Aanvraag Ontwerpbesluit Besluit
1

Wnb-vergunning

Ministerie van Economische Zaken (ontwerpbesluit)

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (besluit)

Aanvraag (pdf, 6 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 128 kB)

Besluit (pdf, 790 kB)

Bijlagen (pdf, 6 MB)

2

Waterwetvergunning

Ministerie van Infrastructuur en Milieu / Rijkswaterstaat (ontwerpbesluit)

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat / Rijkswaterstaat (besluit)

Aanvraag (pdf, 23 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 300 kB) Besluit (pdf, 1 MB)

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?