Viking Link - fase 1

Gepubliceerd op:
19 april 2022

Aanvragen, milieu effectrapportage en ontwerpbesluiten voor Viking-Link,

Milieueffectrapport (MER)

 Aanvragen en besluiten

Nr Naam Aanvraag Ontwerpbesluit Besluit
1

Wnb-vergunning

Ministerie van Economische Zaken (ontwerpbesluit)

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (besluit)

Aanvraag (pdf, 6 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 128 kB)

Besluit (pdf, 790 kB)

Bijlagen (pdf, 6 MB)

2

Waterwetvergunning

Ministerie van Infrastructuur en Milieu / Rijkswaterstaat (ontwerpbesluit)

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat / Rijkswaterstaat (besluit)

Aanvraag (pdf, 23 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 300 kB) Besluit (pdf, 1 MB)

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?