VIKING-Link kabel Verenigd Koninkrijk - Denemarken - fase 1

Gepubliceerd op:
19 april 2022

Op deze pagina vindt u de documenten van dit project - fase 1. Voor algemene informatie over dit project kijkt u op: VIKING-Link kabel Verenigd Koninkrijk - Denemarken.

Milieueffectrapport (MER)

Aanvragen en (Ontwerp)besluiten

Nr Naam Aanvraag Ontwerpbesluit Besluit
1

Wnb-vergunning

Ministerie van Economische Zaken (ontwerpbesluit)

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (besluit)

Aanvraag (pdf, 6 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 128 kB)

Besluit (pdf, 790 kB)

Bijlagen (pdf, 6 MB)

2

Waterwetvergunning

Ministerie van Infrastructuur en Milieu / Rijkswaterstaat (ontwerpbesluit)

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat / Rijkswaterstaat (besluit)

Aanvraag (pdf, 23 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 300 kB) Besluit (pdf, 1 MB)

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?