Windpark Krammer | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Windpark Krammer

22-10-2020

De initiatiefnemers Deltawind en Zeeuwind zijn voornemens om een windpark te realiseren (inclusief de daarbij behorende infrastructuur) rondom het Krammersluizencomplex in de provincie Zeeland. Het windpark zal een vermogen hebben van ruim 100 MW.

Om dit project mogelijk te maken, moest het bestemmingsplan worden aangepast. Dat is gebeurd via een inpassingsplan vastgesteld door de ministers van Economische Zaken (EZ) en Infrastructuur en Milieu (I&M). Daarnaast zijn de besluiten die voor het project nodig zijn, in één procedure voorbereid, onder coördinatie van de minister van EZ. Deze procedure heet de rijkscoördinatieregeling (RCR).

Dit project is afgerond. Hieronder ziet u het procesverloop.

Inpassingsplan en besluiten fase 1

  • Terinzagelegging ontwerp-inpassingsplan en ontwerpbesluiten van 5 september 2014 tot en met 16 oktober 2014.
  • Terinzagelegging inpassingsplan en besluiten van 8 april 2015 tot en met 20 mei 2015.
  • Milieueffectrapport via website Commissie m.e.r.
  • Officiële naam inpassingsplan: "Windpark Krammer" (ruimtelijkeplannen.nl).
  • Inpassingsplan inwerkingtreding: 21 mei 2015.
  • Uitspraak Raad van State 16 maart 2016, rechtsgevolgen van het inpassingsplan in stand gelaten.
  • Inpassingsplan onherroepelijk: 16 maart 2016.
 

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat.

Meer informatie

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.