Service menu right

Windpark Wieringermeer

Windkracht Wieringermeer is een samenwerkingsverband van Windcollectief Wieringermeer, ECN en Nuon. Zij wil Windpark Wieringermeer realiseren met in totaal 300-400 MW opgesteld vermogen. Het project staat voor:

  • Het verdwijnen van losstaande windmolens in het landschap ten gunste van lijnopstellingen
  • Meer opgewekte energie uit de lijnopstellingen van Nuon
  • Uitbreiding van het windturbinetestpark van ECN
  • Realisatie van een poldermolen van en voor de gemeenschap Wieringermeer

Stand van zaken procedure

Fase 1 tot en met 5 van dit project zijn afgerond. Zie voor meer informatie de pagina Procesverloop.

Op woensdag 20 december 2017 is het besluit gepubliceerd in De Staatscourant dat de toepassing van de rijkscoördinatieregeling voor het Windpark Wieringemeer beëindigd. De nu nog voor het project benodigde vergunningen zullen met behulp van de reguliere vergunningenprocedure worden verleend.

Planning

De actuele planning van de bouw van het Windpark Wieringermeer vindt u hier; www.windparkwieringermeer.nl.

Voorgeschiedenis

  • u kunt het procesverloop van de eerdere fasen zien op de pagina procesverloop
  • alle stukken van Windpark Wieringermeer fase 1
  • alle stukken van Windpark Wieringermeer fase 2
  • alle stukken van Windpark Wieringermeer fase 3
  • alle stukken van Windpark Wieringermeer fase 4
  • alle stukken van Windpark Wieringermeer fase 5
Op verzoek van de initiatiefnemer heeft de minister van Economische Zaken een besluit genomen waarmee 2 benodigde vergunningen buiten de RCR worden gehouden. Dit besluit is op 2 oktober 2017 gepubliceerd in De Staatscourant.