EemsEnergyTerminal

Gepubliceerd op:
27 juni 2022
Laatst gecontroleerd op:
16 februari 2024

EemsEnergyTerminal B.V. (EET) ontwikkelt een tijdelijke LNG-installatie in de Eemshaven. Vloeibaar aardgas (LNG) wordt per schip naar de Eemshaven gebracht en daar door de installatie omgezet naar gas. Hierna kan het gas worden ingevoegd in het Nederlandse gastransportnet. De LNG-installatie wordt gerealiseerd om de Nederlandse en Europese leveringszekerheid te verbeteren op de kortst mogelijke termijn.

Op deze pagina vindt u informatie over de procedure van dit project. U leest welke stappen nodig zijn voordat de bouw/aanleg van het project kan starten.

Wilt u meer informatie over de inhoud van dit project, bezoek dan de website van de initiatiefnemer: www.eemsenergyterminal.nl.

Projectinformatie

Het kabinet wil aan het einde van dit jaar onafhankelijk zijn van Russische fossiele brandstoffen. Daarom heeft het kabinet samen met Gasunie stappen gezet om op korte termijn meer LNG te importeren. De import van LNG biedt een flexibele bron van aardgas die we voor de winter kunnen inzetten. Dit is één van de maatregelen waardoor Nederland minder afhankelijk is van aardgas uit Rusland. De aanleg van een nieuwe LNG-terminal in de Eemshaven zorgt ervoor dat de import van LNG kan worden verdubbeld.

Stand van zaken

Op 12 mei 2023 liep de beroepstermijn af voor de op 31 maart 2023 ter inzage gelegde definitieve besluiten. Er is geen beroep ingesteld. De betreffende besluiten zijn op 13 mei 2023 onherroepelijk geworden.

De besluiten zelf zijn nog beschikbaar op de pagina: EemsEnergyTerminal - fase 1.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat. Het volledige, meest recente jaaroverzicht (2023) staat op de pagina: Bureau Energieprojecten: jaaroverzicht projecten.

Hieronder vindt u de informatie over dit specifieke project.

Voorgeschiedenis

Hieronder vindt u meer informatie over de voorgeschiedenis van dit project.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?