EemsEnergyTerminal

Gepubliceerd op:
27 juni 2022
Laatst gecontroleerd op:
3 november 2022

EemsEnergyTerminal B.V. (EET) ontwikkelt een tijdelijke LNG-installatie in de Eemshaven. Vloeibaar aardgas (LNG) wordt per schip naar de Eemshaven gebracht en daar door de installatie omgezet naar gas. Hierna kan het gas worden ingevoegd in het Nederlandse gastransportnet. De LNG-installatie wordt gerealiseerd om de Nederlandse en Europese leveringszekerheid te verbeteren op de kortst mogelijke termijn.

EemsEnergyTerminal B.V. is 100% dochter van NV Nederlandse Gasunie. EET heeft de drijvende installaties gecontracteerd, ontwikkelt de ligplaats van de drijvende terminal en de aansluiting op het gastransportnet via nieuwe buisleidingen. Voor het functioneren van de terminal worden enkele kleine bouwwerken op de kade aangelegd.

Aanleiding

Het kabinet wil aan het einde van dit jaar onafhankelijk zijn van Russische fossiele brandstoffen. Daarom heeft het Nederlandse kabinet samen met Gasunie stappen gezet om op korte termijn meer LNG te importeren. De import van LNG biedt een flexibele bron van aardgas die we voor de winter kunnen inzetten. Dit is één van de maatregelen waardoor Nederland minder afhankelijk is van aardgas uit Rusland. De aanleg van een nieuwe LNG-terminal in de Eemshaven zorgt ervoor dat de import van LNG kan worden verdubbeld. De wens van het kabinet is om de terminal medio september operationeel te hebben.

Stand van zaken

Op de procedure voor de ontwikkeling van de tijdelijke LNG-terminal is de rijkscoördinatieregeling (RCR) van toepassing. Dit houdt in dat de minister voor Klimaat en Energie de ruimtelijke inpassing en vergunningen coördineert. Omwille van de snelheid heeft de minister toegestemd met het verzoek van Gasunie om voor enkele vergunningen de bevoegdheid over te dragen aan een ander bevoegd gezag of buiten de RCR te plaatsen. Dit draagt bij om binnen de wettelijke kaders de snelst mogelijke procedure te volgen.

Gasunie is voortdurend met alle betrokken overheden in gesprek over de vergunningen om de ontwikkeling zorgvuldig, maar binnen de gestelde termijn, te realiseren. De start van het project wordt mogelijk gemaakt via gedoogbeslissingen, omdat de vergunningen niet op tijd klaar kunnen zijn. De aanvragen voor de vergunningen geven aanleiding aan te nemen dat de vergunningen uiteindelijk verleend kunnen worden. De terminal zal dus voldoen aan de voorwaarden die uiteindelijk in de vergunningen worden vastgelegd.

Verslagen Bestuurlijk Overleg

Hieronder vindt u de verslagen van het bestuurlijk overleg.

Meer informatie

Meer informatie over het project vindt u op: www.eemsenergyterminal.nl

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?