EemsEnergyTerminal

Gepubliceerd op:
27 juni 2022
Laatst gecontroleerd op:
15 augustus 2023

EemsEnergyTerminal B.V. (EET) ontwikkelt een tijdelijke LNG-installatie in de Eemshaven. Vloeibaar aardgas (LNG) wordt per schip naar de Eemshaven gebracht en daar door de installatie omgezet naar gas. Hierna kan het gas worden ingevoegd in het Nederlandse gastransportnet. De LNG-installatie wordt gerealiseerd om de Nederlandse en Europese leveringszekerheid te verbeteren op de kortst mogelijke termijn.

Op deze pagina vindt u informatie over de procedure van dit project. U leest welke stappen nodig zijn voordat de bouw/aanleg van het project kan starten.

Wilt u meer informatie over de inhoud van dit project, bezoek dan de website van de initiatiefnemer: www.eemsenergyterminal.nl.

Projectinformatie

Het kabinet wil aan het einde van dit jaar onafhankelijk zijn van Russische fossiele brandstoffen. Daarom heeft het kabinet samen met Gasunie stappen gezet om op korte termijn meer LNG te importeren. De import van LNG biedt een flexibele bron van aardgas die we voor de winter kunnen inzetten. Dit is één van de maatregelen waardoor Nederland minder afhankelijk is van aardgas uit Rusland. De aanleg van een nieuwe LNG-terminal in de Eemshaven zorgt ervoor dat de import van LNG kan worden verdubbeld.

Stand van zaken

Op 12 mei 2023 liep de beroepstermijn af voor de op 31 maart 2023 ter inzage gelegde definitieve besluiten. Er is geen beroep ingesteld. De betreffende besluiten zijn op 13 mei 2023 onherroepelijk geworden.

De besluiten zelf zijn nog beschikbaar op de pagina: EemsEnergyTerminal - fase 1.

Informatiebijeenkomst

Op dinsdag 13 december 2022 heeft in het Hotel Ekamper in Roodeschool een informatiebijeenkomst plaatsgevonden. Hieronder vindt u een sfeerverslag van deze informatiebijeenkomst. Binnenkort verschijnt hieronder de presentatie die op die dag is gegeven.

Verslagen Bestuurlijk Overleg

De verslagen van het Bestuurlijk Overleg vindt u op de pagina: EemsEnergyTerminal - Voorgeschiedenis.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?