Beter Benutten Bestaande 380 kV Eindhoven - Maasbracht

Gepubliceerd op:
28 juli 2022

Het hoogspanningsproject Eindhoven - Maasbracht maakt onderdeel uit van het programma ‘Beter Benutten’. Op dit project is de Rijkscoördinatieregeling (RCR) van toepassing. Dit betekent dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de vergunningen die nodig zijn voor de werkzaamheden coördineert. Netbeheerder TenneT wil de transportcapaciteit van de 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Maasbracht en Eindhoven verhogen naar 4,0 kilo Ampère.

Stand van zaken

In de Staatscourant van donderdag 28 juli 2022 is kennisgeving  gedaan van het coördinatiebesluit van Beter Benutten Bestaande 380 kV Eindhoven Maasbracht. Dit project zal naar verwachting in het najaar van start gaan.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?