Gasopslag Norg

Laatst gecontroleerd op:
15 augustus 2023
Gepubliceerd op:
5 september 2019

De gasopslag Norg speelt een belangrijke rol in de afbouw van de winning uit het Groningenveld. De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft onder voorwaarden ingestemd met het door de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (hierna: NAM) ingediende opslagplan voor de gasopslag Norg. De gasopslag Norg is gelegen binnen het gebied van de opslagvergunning Norg zoals verleend op basis van de Mijnbouwwet. Geografisch gezien ligt het gasveld in de provincies Drenthe en Groningen, in de gemeenten Noordenveld en Westerkwartier en in het verzorgingsgebied van het waterschap Noorderzijlvest. Sinds 1997 wordt er gas opgeslagen in de gasopslag Norg. Het opslagplan Norg betreft een wijziging van een eerder ingediend opslagplan. De belangrijkste wijziging ten opzichte van de situatie tot 2019 betreft een effectieve verruiming van de opslag van 5 miljard Nm naar 6 miljard Nm3.

De stukken voor het Groningenveld zijn te vinden bij het project Gaswinning Groningen.

Op deze pagina vindt u informatie over de procedure van dit project. U leest welke stappen nodig zijn voordat de bouw/aanleg van het project kan starten.

Wilt u meer informatie over de inhoud van dit project, bezoek dan de website van de initiatiefnemer: www.nam.nl.

Stand van zaken

Op 1 november 2019 liep de beroepstermijn af voor het op 20 september 2019 ter inzage gelegde instemmingsbesluit. Er is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Raad van State heeft op 10 maart 2021 uitspraak gedaan. Hiermee is het instemmingsbesluit onherroepelijk geworden.

Voorgeschiedenis

Hieronder vindt u meer informatie over de voorgeschiedenis van dit project.

Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende fasen van dit project.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat. Het volledige, meest recente jaaroverzicht (2021) staat op de pagina: Bureau Energieprojecten: jaaroverzicht projecten.

Hieronder vindt u de informatie over dit specifieke project.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?