Gaswinning Groningen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Gaswinning Groningen

04-02-2021

Het kabinet heeft in 2018 besloten om de gaswinning zo snel als mogelijk te beëindigen. De Mijnbouwwet is gewijzigd waardoor uit het Groningenveld niet meer gas gewonnen wordt dan nodig is. Door de afbouw van de vraag en de beschikbaarheid van alternatieven wordt deze benodigde hoeveelheid elk jaar lager. De hoogte van de gaswinning wordt jaarlijks met een vaststellingsbesluit bepaald. Dit besluit is in 2019 voor het eerst genomen. Daarnaast is het ministerie van EZK bezig met een voorstel voor wetswijzigingen (Wat Na Nul) in de Mijnbouwwet en Gaswet die ervoor zorgen dat het eindigen van de gaswinning wettelijk wordt geregeld.

Jaarlijks neemt de minister van EZK een vaststellingsbesluit waar de operationele strategie wordt vastgesteld. In deze operationele strategie staat onder meer aangegeven wat de hoogte van de winning is en op welke wijze het gas wordt gewonnen.

Stand van zaken

Vaststellingsbesluit Groningenveld gasjaar 2021-2022

Gasunie Transport Services (GTS) heeft op 29 januari 2021 geadviseerd over de raming van de gaswinning uit het Groningenveld voor het gasjaar 2021-2022 en de jaren daarna. Deze raming van GTS is het vertrekpunt voor het vaststellen van de operationele strategie voor het komende gasjaar. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft NAM verzocht een operationele strategie op te stellen op basis van het advies van GTS. Ook heeft EZK TNO verzocht om een seismische dreigings-en risicoanalyse (SDRA) uit te voeren. Deze publieke SDRA Groningen maakt de risico’s van de gaswinning in het Groningenveld inzichtelijk. In de verwachtingenbrief zijn de uitgangspunten voor de in te dienen operationele strategie en publieke SDRA Groningen weergegeven.

Op basis van de voorgestelde operationele strategie, publieke SDRA Groningen en de adviezen van de wettelijk adviseurs zal het ontwerp-vaststellingsbesluit voor het gasjaar 2021-2022 eind juni 2021 ter inzage worden gelegd. Op het ontwerp-vaststellingsbesluit kunnen dan zienswijzen worden ingediend. Ook volgt er een online informatieavond over het ontwerp-vaststellingsbesluit. In het definitieve vaststellingsbesluit zal rekening worden gehouden met de ingebrachte zienswijzen.

Meer informatie is te vinden op de vervolgpagina Gaswinning Groningen Vaststellingsbesluit 2021-2022

Voorgeschiedenis

De Mijnraad heeft op verzoek van EZK het proces van het vaststellingsbesluit 2019-2020 geëvalueerd. Uit de evaluatie volgen adviezen die worden meegenomen bij het vaststellingsbesluit 2020-2021. Hieronder vindt u het advies van de Mijnraad.

Informatie

Bredere informatie over dit dossier, zoals de onderzoeken, de Tweede Kamer-brieven over de gaswinning uit het Groningenveld en het hele pakket van maatregelen, vindt u op www.rijksoverheid.nl/gaswinninggroningen.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.