Interconnector NeuConnect | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Interconnector NeuConnect

02-02-2021

Interconnector NeuConnect heeft als doel een hoogspanningsverbinding aan te leggen tussen de elektriciteitsnetwerken van Groot-Brittannië en Duitsland. Deze hoogspanningsverbinding wordt ontwikkeld door NeuConnect Great Britain Limited (NCGBL). Dit is een consortium van Meridiam SAS, Allianz Capital Partners, Kansai Electric Power Company en Greenage Power.

De beoogde kabelroute in Groot-Brittannië loopt via de Isle of Grain, Medway en in Duitsland via Fedderwarden, Wilhelmshaven. De geschatte lengte van de verbinding is in totaal 706 kilometer tussen de twee converterstations. Ongeveer 260 kilometer van deze verbinding loopt door de Nederlandse Exclusieve Economische Zone (EEZ) op de Noordzee. Er worden twee hoogspanningskabels in de zeebodem ingegraven en gedurende langere tijd gebruikt voor het transport van elektriciteit. Het voorkeurstraject gaat over een lengte van 78 kilometer door het Friese Front, dat is aangewezen als Natura 2000-gebied vanwege het belang voor de zeekoet (Uria aalge).

Het doel van het project is de aanleg, exploitatie en buitenbedrijfstelling van een hoogspanningskabel in de Nederlandse Exclusieve Economische Zone van de Noordzee. Met het creëren van een geïntegreerde energiemarkt binnen Europa streeft de Europese Commissie haar doelen na om betaalbare energie te garanderen, het energiesysteem te verduurzamen en de energievoorziening binnen Europa veilig te stellen. De interconnector NeuConnect past binnen deze ambitie door via een hoogspanningskabel twee van de grootste energiemarkten in Europa met elkaar te verbinden. De toegang tot duurzame elektriciteitsopwekking en de betrouwbaarheid van de energievoorziening wordt hiermee vergroot.

Stand van zaken

Op 22 februari 2021 is het besluit van de minister van Economische Zaken en Klimaat tot aanvaarding van het project interconnector NeuConnect in de Staatscourant gepubliceerd.

Het project valt onder de richtsnoeren voor trans-Europese energie-infrastructuur. Meer informatie over deze Europese verordening vindt u op 'Over Bureau Energieprojecten', onder het kopje 'Projecten van Europees belang'.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over het project kunt u terecht op Home - NeuConnect Interconnector.

Voor nadere informatie over het proces kunt u bellen met Bureau Energieprojecten via 070 379 89 79.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.