Hoogspanningsverbinding Interconnector NeuConnect

Laatst gecontroleerd op:
17 augustus 2023
Gepubliceerd op:
23 februari 2021

Interconnector NeuConnect heeft als doel een hoogspanningsverbinding aan te leggen tussen de elektriciteitsnetwerken van Groot-Brittannië en Duitsland. Deze hoogspanningsverbinding wordt ontwikkeld door NeuConnect Great Britain Limited (NCGBL). Dit is een consortium van Meridiam SAS, Allianz Capital Partners, Kansai Electric Power Company en Greenage Power.

Op deze pagina vindt u informatie over de procedure van dit project. U leest welke stappen nodig zijn voordat de bouw/aanleg van het project kan starten.

Wilt u meer informatie over de inhoud van dit project, bezoek dan de website van de initiatiefnemer: neuconnect-interconnector.com.

Projectinformatie

De beoogde kabelroute in Groot-Brittannië loopt via de Isle of Grain, Medway en in Duitsland via Fedderwarden, Wilhelmshaven. De geschatte lengte van de verbinding is in totaal 706 kilometer tussen de twee converterstations. Ongeveer 265 kilometer van deze verbinding loopt door de Nederlandse Exclusieve Economische Zone (EEZ) op de Noordzee. Er worden twee hoogspanningskabels in de zeebodem ingegraven en gedurende langere tijd gebruikt voor het transport van elektriciteit. Het voorkeurstraject gaat over een lengte van 78 kilometer door het Friese Front, dat is aangewezen als Natura 2000-gebied vanwege het belang voor de zeekoet (Uria aalge).

Stand van zaken

Op 17 december 2021 liep de beroepstermijn af voor de op 5 november 2021 ter inzage gelegde definitieve besluiten. Er is geen beroep ingesteld. De betreffende besluiten zijn op 18 december 2021 onherroepelijk geworden.

De besluiten zijn nog beschikbaar op de pagina: Hoogspanningsverbinding Interconnector NeuConnect - fase 1.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat. Het volledige, meest recente jaaroverzicht (2021) staat op de pagina: Bureau Energieprojecten: jaaroverzicht projecten.

Hieronder vindt u de informatie over dit specifieke project.

Voorgeschiedenis

Hieronder vindt u meer informatie over de voorgeschiedenis van dit project.

Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende fasen van dit project.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?