Hoogspanningsverbinding Interconnector NeuConnect

Gepubliceerd op:
23 februari 2021
Laatst gecontroleerd op:
18 juli 2022

Interconnector NeuConnect heeft als doel een hoogspanningsverbinding aan te leggen tussen de elektriciteitsnetwerken van Groot-Brittannië en Duitsland. Deze hoogspanningsverbinding wordt ontwikkeld door NeuConnect Great Britain Limited (NCGBL). Dit is een consortium van Meridiam SAS, Allianz Capital Partners, Kansai Electric Power Company en Greenage Power.

De beoogde kabelroute in Groot-Brittannië loopt via de Isle of Grain, Medway en in Duitsland via Fedderwarden, Wilhelmshaven. De geschatte lengte van de verbinding is in totaal 706 kilometer tussen de twee converterstations. Ongeveer 265 kilometer van deze verbinding loopt door de Nederlandse Exclusieve Economische Zone (EEZ) op de Noordzee. Er worden twee hoogspanningskabels in de zeebodem ingegraven en gedurende langere tijd gebruikt voor het transport van elektriciteit. Het voorkeurstraject gaat over een lengte van 78 kilometer door het Friese Front, dat is aangewezen als Natura 2000-gebied vanwege het belang voor de zeekoet (Uria aalge).

Het doel van het project is de aanleg, exploitatie en buitenbedrijfstelling van een hoogspanningskabel in de Nederlandse Exclusieve Economische Zone van de Noordzee. Met het creëren van een geïntegreerde energiemarkt binnen Europa streeft de Europese Commissie haar doelen na om betaalbare energie te garanderen, het energiesysteem te verduurzamen en de energievoorziening binnen Europa veilig te stellen. De interconnector NeuConnect past binnen deze ambitie door via een hoogspanningskabel twee van de grootste energiemarkten in Europa met elkaar te verbinden. De toegang tot duurzame elektriciteitsopwekking en de betrouwbaarheid van de energievoorziening wordt hiermee vergroot.

Stand van zaken

Op 17 december 2021 liep de beroepstermijn af voor de op 5 november 2021 ter inzage gelegde definitieve besluiten. Er is geen beroep ingesteld. De betreffende besluiten zijn op 18 december 2021 onherroepelijk geworden.

De besluiten zijn nog beschikbaar op de pagina: Hoogspanningsverbinding Interconnector NeuConnect - fase 1.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat. Het volledige, meest recente jaaroverzicht (2021) staat op de pagina: Bureau Energieprojecten: jaaroverzicht projecten.

Hieronder vindt u de informatie over dit specifieke project.

Voorgeschiedenis

Op 22 februari 2021 is het besluit van de minister van Economische Zaken en Klimaat tot aanvaarding van het project interconnector NeuConnect in de Staatscourant gepubliceerd.

Het project valt onder de richtsnoeren voor trans-Europese energie-infrastructuur. Meer informatie over deze Europese verordening vindt u op 'Over Bureau Energieprojecten', onder het kopje 'Projecten van Europees belang'.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over het project kunt u terecht op de NeuConnect Interconnector website.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?