Hoogspanningsverbinding Interconnector NeuConnect - fase 1

Gepubliceerd op:
7 juni 2021
Laatst gecontroleerd op:
5 november 2021

Op deze pagina vindt u de documenten van dit project - fase 1. Voor algemene informatie over dit project kijkt u op: Hoogspanningsverbinding Interconnetcor NeuConnect.

Zienswijzen

Aanvullingen op het milieueffectrapport (MER)

Naar aanleiding van een startgesprek met de Commissie voor de milieueffectrapportage is aanvullende informatie aangeleverd met betrekking tot de archeologie, het bodemleven in de omgeving van de Bruine Bank en het Friese Front, en de samenstelling van de bodem. De Commissie heeft bij de toetsing van het MER geconstateerd dat de essentiële informatie voor het volwaardig meewegen van het milieubelang bij de besluitvorming over de verbinding aanwezig is in het MER.

Milieueffectrapport (MER)

Aanvragen en (Ontwerp)besluiten

Nr Naam Aanvraag Ontwerpbesluit Besluit
1

Watervergunning

Rijkswaterstaat

Aanvraag (pdf, 163 kB)

Toelichting (pdf, 842 kB)

Ontwerpbesluit (pdf, 537 kB) Besluit (pdf, 3 MB)
2

Wet natuurbescherming

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Aanvraag (pdf, 173 kB)

Bijlagen (pdf, 7 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 7 MB) Besluit (pdf, 8 MB)

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?