Hoogspanningsverbinding Interconnecor NeuConnect - fase 1

Gepubliceerd op:
7 juni 2021
Laatst gecontroleerd op:
5 november 2021

Op deze pagina vindt u de documenten van dit project - fase 1. Voor algemene informatie over dit project kijkt u op: Hoogspanningsverbinding Interconnecor NeuConnect.

Tip: lees eerst hoe u overzicht bewaart in grote bestanden.

Zienswijzen

Aanvullingen op het milieueffectrapport (MER)

Naar aanleiding van een startgesprek met de Commissie voor de milieueffectrapportage is aanvullende informatie aangeleverd met betrekking tot de archeologie, het bodemleven in de omgeving van de Bruine Bank en het Friese Front, en de samenstelling van de bodem. De Commissie heeft bij de toetsing van het MER geconstateerd dat de essentiële informatie voor het volwaardig meewegen van het milieubelang bij de besluitvorming over de verbinding aanwezig is in het MER.

Milieueffectrapport (MER)

Vergunningen en besluiten

Nr Naam Aanvraag Ontwerpbesluit Besluit
1

Watervergunning

Rijkswaterstaat

Aanvraag (pdf, 163 kB)

Toelichting (pdf, 842 kB)

Ontwerpbesluit (pdf, 537 kB) Besluit (pdf, 3 MB)
2

Wet natuurbescherming

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Aanvraag (pdf, 173 kB)

Bijlagen (pdf, 7 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 7 MB) Besluit (pdf, 8 MB)

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?