Verkenning aanlanding netten op zee 2030 - Waarom alternatieven voor elektriciteitstransport?

Laatst gecontroleerd op:
12 april 2021
Gepubliceerd op:
13 november 2019

Op 27 maart 2018 heeft het kabinet de routekaart voor windenergie op zee 2024-2030 gepresenteerd. Het kabinet wil in de periode 2024-2030 nieuwe windparken op zee ontwikkelen met een totale omvang van 7000 Megawatt.

Verschillende projecten

Voor de uitwerking van deze routekaart zijn verschillende projectteams aan de slag gegaan en worden gesprekken gevoerd met deskundigen, marktpartijen en maatschappelijke organisaties. De volgende projecten zijn daarvoor benoemd:

  1. Verkaveling van de windenergiegebieden op zee.
  2. De keuze voor wel of geen eiland in zee als tussenstation voor het energietransport op zee en naar het land.
  3. Onderzoek naar de ecologische effecten van Wind op Zee.
  4. Uitwerken van functionele eisen en een technisch concept van het energietransport op zee.
  5. Verkenning Netten op zee; verkenning van het elektriciteitstransport naar de kust en over land.

Na afronding van deze projecten starten de procedures (naar verwachting eind 2018) voor de besluitvorming over de verdere ontwikkeling van Wind op Zee en het transport van elektriciteit naar de kust en over land.

Verkenning Netten op zee 2024 - 2030

Via deze website houden wij u op de hoogte van de voortgang van de discussie en de besluitvorming over het transport van elektriciteit naar de kust en over land in samenhang met de ontwikkelingen en de ambities van wind op zee.

De bijeenkomsten

Op basis van de resultaten van de startbijeenkomst worden vervolgbijeenkomsten georganiseerd. Dit moet uiteindelijk leiden tot rapportage richting de minister van EZK over besluiten die in het najaar van 2018 worden genomen.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?