Net op zee - Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha) - fase 2

Gepubliceerd op:
2 oktober 2019
Laatst gecontroleerd op:
2 februari 2021

Op deze pagina vindt u de documenten van dit project - fase 2. Voor algemene informatie over dit project kijkt u op: Net op zee - Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha).

Zienswijzen en reacties op ontwerpbesluiten

In de zienswijzenbundel staan de zienswijzen en reacties die zijn ontvangen op onderstaande ontwerpbesluiten.

Aanvragen en (Ontwerp)besluiten

Nr Naam Aanvragen Ontwerpbesluiten Besluiten
1

Omgevingsvergunning nieuw transformatorstation Tata Steel

Gemeente Beverwijk

Aanvraag (pdf, 83 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 3 MB) Besluit (pdf,  kB)
2

Spoorwegvergunning

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Aanvraag (pdf, 4 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 343 kB) Besluit (pdf, 1 MB)
3

Watervergunning onshore

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Aanvraag (pdf, 2 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 279 kB) Besluit (pdf, 351 kB)

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?