Net op zee - Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha) - fase 2

Gepubliceerd op:
2 oktober 2019
Laatst gecontroleerd op:
2 februari 2021

Op deze pagina vindt u de documenten van dit project - fase 2. Voor algemene informatie over dit project kijkt u op: Net op zee - Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha).

Tip: lees eerst hoe u overzicht bewaart in grote bestanden.

Zienswijzen en reacties op ontwerpbesluiten

In de zienswijzenbundel staan de zienswijzen en reacties die zijn ontvangen op onderstaande ontwerpbesluiten.

Aanvragen en vergunningen

Nr Naam Aanvragen Ontwerpbesluiten Besluiten
1

Omgevingsvergunning nieuw transformatorstation Tata Steel

Gemeente Beverwijk

Aanvraag (pdf, 83 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 3 MB) Besluit (pdf,  kB)
2

Spoorwegvergunning

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Aanvraag (pdf, 4 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 343 kB) Besluit (pdf, 1 MB)
3

Watervergunning onshore

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Aanvraag (pdf, 2 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 279 kB) Besluit (pdf, 351 kB)

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?