Stikstofbuffer Heiligerlee - fase 1

Gepubliceerd op:
11 februari 2020
Laatst gecontroleerd op:
18 juli 2022

Op deze pagina vindt u de documenten van dit project - fase 1. Voor algemene informatie over dit project kijkt u op: Stikstofbuffer Heiligerlee.

Tip: lees eerst hoe u overzicht bewaart in grote documenten.

Zienswijzen en reacties op ontwerpbesluiten

De volgende zienswijzen en reacties zijn ontvangen op onderstaande ontwerpbesluiten:

Nota van antwoord Stikstofbuffer Heiligerlee

Aanvragen en vergunningen

Nr Naam vergunning Aanvraag Ontwerpbesluit Besluit
1

Instemmingsbesluit opslagplan
Minister van EZK

Aanvraag (pdf, 33 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 15 MB) Besluit (pdf, 248 kB)
2 Omgevingsvergunning (revisie) Milieu en bouw
Minister van EZK
Aanvraag (pdf, 27 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 203 kB) Besluit (pdf, 242 kB)

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?