Stikstofbuffer Heiligerlee - fase 1

Laatst gecontroleerd op:
18 juli 2022
Gepubliceerd op:
11 februari 2020

Op deze pagina vindt u de documenten van dit project - fase 1. Voor algemene informatie over dit project kijkt u op: Stikstofbuffer Heiligerlee.

Zienswijzen en reacties op ontwerpbesluiten

De volgende zienswijzen en reacties zijn ontvangen op onderstaande ontwerpbesluiten:

Nota van antwoord Stikstofbuffer Heiligerlee

Aanvragen en (Ontwerp)besluiten

Nr Naam vergunning Aanvraag Ontwerpbesluit Besluit
1 Instemmingsbesluit opslagplan
Minister van EZK
Aanvraag (pdf, 33 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 15 MB) Besluit (pdf, 248 kB)
2 Omgevingsvergunning (revisie) Milieu en bouw
Minister van EZK
Aanvraag (pdf, 27 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 203 kB) Besluit (pdf, 242 kB)

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?