Windpark N33

Laatst gecontroleerd op:
17 augustus 2023
Gepubliceerd op:
30 oktober 2019

De initiatiefnemers YARD Energy (voorheen KDE Energy BV), Blaaswind BV en innogy Windpower Netherlands BV hebben een windpark in de gemeenten Veendam, Midden-Groningen en Oldambt gerealiseerd. Het windpark wordt verder aangeduid met de naam Windpark N33.

Op deze pagina vindt u informatie over de procedure van dit project. U leest welke stappen nodig zijn voordat de bouw/aanleg van het project kan starten.

Wilt u meer informatie over de inhoud van dit project, bezoek dan de website van de initiatiefnemer: www.windpark-n33.nl.

Projectinformatie

Om dit project mogelijk te maken is een (rijks)inpassingsplan opgesteld door de toenmalige ministers van Economische Zaken (EZ) en van Infrastructuur en Milieu (IenM). Daarnaast zijn de besluiten die voor het project nodig zijn, in één procedure voorbereid, onder coördinatie van de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Deze procedure heet de rijkscoördinatieregeling (RCR).

Partiële herziening inpassingsplan

Het inpassingsplan ‘Windpark N33’ is op 16 februari 2017 vastgesteld door de toenmalige minister van Economische Zaken en de toenmalige minister van Infrastructuur en Milieu en gewijzigd bij besluit van 9 oktober 2017. Het inpassingsplan voorziet in 35 windturbines in de gemeenten Midden-Groningen, Veendam en Oldambt. Op grond van de geldende internationale burgerluchtvaarteisen (het Verdrag van Chicago en Annex 14 van de richtlijnen van de International Civil Aviation Organisation, ICAO) dienen de windturbines te worden voorzien van obstakelverlichting ten behoeve van de luchtvaartveiligheid. Gebleken is dat de planregel omtrent obstakelverlichting niet in overeenstemming is met bovengenoemde internationale burgerluchtvaarteisen. Dat wordt met deze partiële herziening hersteld.

Stand van zaken

Op 20 mei 2022 liep de beroepstermijn af voor het op 8 april 2022 ter inzage gelegde inpassingsplan partiële herziening voor dit project. In deze periode was het mogelijk om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Raad van State heeft op 31 januari 2024 uitspraak gedaan. Hiermee is de partiële herziening van het rijksinpassingsplan onherroepelijk.

Het besluit is nog beschikbaar op de pagina: Windpark N33 – Partiële herziening inpassingsplan.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat.

Voorgeschiedenis

Hieronder vindt u meer informatie over de voorgeschiedenis van dit project.

Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende fasen van dit project.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?