Windpark N33 - fase 1

Laatst gecontroleerd op:
4 februari 2021
Gepubliceerd op:
30 oktober 2019

Op deze pagina vindt de documenten van dit project - fase 1. Voor algemene informatie over dit project kijkt u op: Windpark N33.

Zienswijzen en reacties op ontwerpbesluiten

Nota van Antwoorden

Hier vindt u de nota van antwoorden op de zienswijzen (ook te vinden in de bijlagen van het inpassingsplan).

Inpassingsplan

De ministers van EZ en van IenM maken samen een bestemmingsplan op rijksniveau voor de realisatie van windpark N33. Dit is het Rijksinpassingsplan.

Ontwerpbesluit Besluit
  Inpassingsplan (Ruimtelijkeplannen.nl)

Printversies:

Printversies:

Milieueffectrapport (MER)

Op basis van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is het MER opgesteld:

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

Advies over reikwijdte en detailniveau van het MER (Commissie m.e.r. 22-12-2011).

Aanvragen en (Ontwerp)besluiten

Nr Naam vergunning Aanvraag Ontwerpbesluit Besluit
1 Omgevingsvergunning onderdeel Vermeer Midden
B&W Gemeente Veendam
Aanvraag (pdf, 48 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 280 kB) Besluit (pdf, 6 MB)
2 Omgevingsvergunning onderdeel Vermeer Zuid
B&W Gemeente Veendam
Aanvraag (pdf, 35 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 1 MB) Besluit (pdf, 6 MB)
3 Omgevingsvergunning onderdeel Vermeer Noord
B&W Gemeente Menterwolde
Aanvraag (pdf, 38 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 1 MB) Besluit (pdf, 17 MB)
4 Omgevingsvergunning onderdeel Eekerpolder
B&W Gemeente Menterwolde
Aanvraag (pdf, 36 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 2 MB) Besluit (pdf, 18 MB)
5 Watervergunning onderdeel Eekerpolder
DB Waterschap Hunze en Aa's

Aanvraag is inbegrepen in aanvraag 4

als bijlage 18.

Ontwerpbesluit (pdf, 1 MB) Besluit (pdf, 2 MB)
6 Vergunning Wet natuurbescherming (v.h. Nbw-vergunning)
GS Provincie Groningen
Aanvraag (pdf, 15 MB) Ontwerpbesluit:
innogy (Eekerpolder) (pdf, 100 kB)
Vermeer Noord (pdf, 100 kB)
Vermeer Midden (pdf, 100 kB)
Vermeer Zuid (pdf, 100 kB)
Bijlage 1 (pdf, 300 kB) behorend bij alle onderdelen van het OB
Besluit:
innogy (Eekerpolder) (pdf, 841 kB)
Vermeer Noord (pdf, 803 kB)
Vermeer Midden (pdf, 2 MB)
Vermeer Zuid (pdf, 2 MB)
Bijlage 1 (pdf, 133 kB) behorend bij alle onderdelen van het besluit
7 Ontheffing Wet natuurbescherming (v.h. Flora- en faunawetontheffing)
Staatssecretaris van EZ
Aanvraag (pdf, 17 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 260 kB) Besluit (pdf, 6 MB)

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?