Windpark N33 - fase 1

Gepubliceerd op:
30 oktober 2019
Laatst gecontroleerd op:
4 februari 2021

Op deze pagina vindt de documenten van dit project - fase 1. Voor algemene informatie over dit project kijkt u op: Windpark N33.

Tip: lees eerst hoe u overzicht bewaart in grote documenten.

Zienswijzen en reacties op ontwerpbesluiten

Nota van Antwoorden

Hier vindt u de nota van antwoorden op de zienswijzen (ook te vinden in de bijlagen van het inpassingsplan).

Inpassingsplan

De ministers van EZ en van IenM maken samen een bestemmingsplan op rijksniveau voor de realisatie van windpark N33. Dit is het Rijksinpassingsplan.

Inpassingsplan
Ontwerpbesluit Besluit
  Inpassingsplan (Ruimtelijkeplannen.nl)

Printversies:

Printversies:

Milieueffectrapport (MER)

Op basis van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is het MER opgesteld:

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

Advies over reikwijdte en detailniveau van het MER (Commissie m.e.r. 22-12-2011).

Aanvragen en vergunningen

Nr Naam vergunning Aanvraag Ontwerpbesluit Besluit
1

Omgevingsvergunning onderdeel Vermeer Midden
B&W Gemeente Veendam

Aanvraag (pdf, 48 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 280 kB) Besluit (pdf, 6 MB)
2

Omgevingsvergunning onderdeel Vermeer Zuid
B&W Gemeente Veendam

Aanvraag (pdf, 35 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 1 MB)

Besluit (pdf, 6 MB)

3

Omgevingsvergunning onderdeel Vermeer Noord
B&W Gemeente Menterwolde

Aanvraag (pdf, 38 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 1 MB)

Besluit (pdf, 17 MB)

4

Omgevingsvergunning onderdeel Eekerpolder
B&W Gemeente Menterwolde

Aanvraag (pdf, 36 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 2 MB)

Besluit (pdf, 18 MB)

5

Watervergunning onderdeel Eekerpolder
DB Waterschap Hunze en Aa's

Aanvraag is inbegrepen in aanvraag 4

als bijlage 18.

Ontwerpbesluit (pdf, 1 MB)

Besluit (pdf, 2 MB)

6

Vergunning Wet natuurbescherming (v.h. Nbw-vergunning)
GS Provincie Groningen

Aanvraag (pdf, 15 MB)

Ontwerpbesluit:
innogy (Eekerpolder) (pdf, 100 kB)
Vermeer Noord (pdf, 100 kB)
Vermeer Midden (pdf, 100 kB)
Vermeer Zuid (pdf, 100 kB)
Bijlage 1 (pdf, 300 kB) behorend bij alle onderdelen van het OB

Besluit:
innogy (Eekerpolder) (pdf, 841 kB)
Vermeer Noord (pdf, 803 kB)
Vermeer Midden (pdf, 2 MB)
Vermeer Zuid (pdf, 2 MB)
Bijlage 1 (pdf, 133 kB) behorend bij alle onderdelen van het besluit

7 Ontheffing Wet natuurbescherming (v.h. Flora- en faunawetontheffing)
Staatssecretaris van EZ
Aanvraag (pdf, 17 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 260 kB) Besluit (pdf, 6 MB)

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?