Windpark Zeewolde

Laatst gecontroleerd op:
17 augustus 2023
Gepubliceerd op:
31 oktober 2019

In het buitengebied van de gemeenten Zeewolde en Almere staat het windpark Zeewolde gepland. Nu staan daar nog 221 alleenstaande windturbines. Straks vervangen 91 grotere windturbines deze bestaande windturbines. Het plan voor het windpark is vastgelegd in een inpassingsplan. Het inpassingsplan en de benodigde vergunningen zijn onherroepelijk geworden op 19 december 2018, na de positieve uitspraak van de Raad van State.

Op deze pagina vindt u informatie over de procedure van dit project. U leest welke stappen nodig zijn voordat de bouw/aanleg van het project kan starten.

Wilt u meer informatie over de inhoud van dit project, bezoek dan de website van de initiatiefnemer: Windparkzeewolde.nl.

Bestemmingsplan Oosterwold

Een onderdeel van het plan is de plaatsing van 17 windturbines. Deze komen in het zuidwestelijk deel van het plangebied en lopen parallel aan de rijksweg A27. Ze staan gepland naast het Almeerse deel van de toekomstige woningbouwontwikkeling Oosterwold. Hiervoor geldt het bestemmingsplan Oosterwold, zoals afgesproken op 29 september 2016. Dit bestemmingsplan is op basis van uitnodigingsplanologie. Dit betekent dat niet de overheid, maar de initiatiefnemers bepalen hoe dat plangebied eruit komt te zien. De initiatiefnemers moeten zich wel aan een aantal voorwaarden houden.

De minister van EZK en de minister van BZK zijn het eens: woningbouw en windenergie moeten hand in hand kunnen gaan. Om dit voor elkaar te krijgen is het nodig om Artikel 13 van het inpassingsplan aan te passen. De raad van de Gemeente Almere kan daarna de ‘Beslisboom Slagschaduw’ uit het bestemmingsplan Oosterwold wijzigen. De initiatiefnemers van woningbouw zijn daarna zelf in staat om innovatieve maatregelen te treffen tegen slagschaduw van windmolens, die voldoen aan de door de gemeente opgestelde eisen.

Stand van zaken

Op 9 juli 2021 liep de beroepstermijn af voor de op 28 mei 2021 ter inzage gelegde definitieve besluiten. Er is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Raad van State heeft op 9 februari 2022 uitspraak gedaan.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat.

Hieronder vindt u de informatie over dit specifieke project.

Voorgeschiedenis

Hieronder vindt u meer informatie over de voorgeschiedenis van dit project.

Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende fasen van dit project.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?