Windpark N33 | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Windpark N33

04-02-2021

De initiatiefnemers YARD Energy (voorheen KDE Energy BV), Blaaswind BV en innogy Windpower Netherlands BV realiseren een windpark in de gemeenten Veendam, Midden-Groningen en Oldambt. Het beoogde windpark heeft een vermogen van ongeveer 120 MW. Het windpark wordt verder aangeduid met de naam Windpark N33.

Om dit project mogelijk te maken is een (rijks)inpassingsplan opgesteld door de toenmalige ministers van Economische Zaken (EZ) en van Infrastructuur en Milieu (IenM). Daarnaast zijn de besluiten die voor het project nodig zijn, in één procedure voorbereid, onder coördinatie van de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Deze procedure heet de rijkscoördinatieregeling (RCR).

Stand van zeken

Voor de realisatie van dit project is de procedure voor de RCR in vier fasen doorlopen. Verder op deze pagina vindt u links naar het procesverloop van deze fasen. Inmiddels zijn de initiatiefnemers in het laatste kwartaal van 2019 gestart met de aanbouw van het windpark.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat.

Voorgeschiedenis

Besluiten buiten coördinatie rijkscoördinatieregeling plaatsen

Op 25 november 2019 heeft heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat op grond van artikel 9d, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998 bepaald dat de Wabo-vergunningen voor de aanleg van een bouwweg in de gemeente Midden-Groningen, op grond van de artikelen 2.1, lid 1 onder c en artikel 2.1, lid 1, onder b, van de Wabo, voor Windpark Vermeer BV, niet wordt aangemerkt als besluit als bedoeld in artikel 3.35, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet ruimtelijke ordening. Als gevolg van dit besluit zal dit besluit niet gecoördineerd worden voorbereid en bekend gemaakt als bedoeld in artikel 3.35, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet ruimtelijk ordening. Van dit besluit is in de Staatscourant van 29 november 2019 kennisgeving gedaan. Het was niet mogelijk om tegen dit besluit bezwaar te maken of beroep in te stellen.

Op 17 september 2019 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat op grond van artikel 9d, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998 bepaald dat de verlenging van de ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming, onderdeel soorten, voor Windpark Vermeer BV, niet wordt aangemerkt als besluit als bedoeld in artikel 3.35, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet ruimtelijke ordening. Als gevolg van dit besluit zal dit besluit niet gecoördineerd worden voorbereid en bekend gemaakt als bedoeld in artikel 3.35, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet ruimtelijk ordening. Van dit besluit is in de Staatscourant van 20 september 2019 kennisgeving gedaan. Het was niet mogelijk om tegen dit besluit bezwaar te maken of beroep in te stellen.

Op 12 februari 2019 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat op grond van artikel 9d, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998 bepaald dat zeven in het besluit genoemde besluiten die nodig zijn voor de realisatie van Windpark N33 niet worden aangemerkt als besluiten als bedoeld in artikel 3.35, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet ruimtelijke ordening. Als gevolg van dit besluit zullen deze besluiten niet gecoördineerd worden voorbereid en bekend gemaakt als bedoeld in artikel 3.35, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet ruimtelijk ordening. Van dit besluit is in de Staatcourant van 15 februari 2019 kennisgeving gedaan. Het was niet mogelijk om tegen dit besluit bezwaar te maken of beroep in te stellen.

Procesverloop

Het procesverloop van de verschillende fasen voor dit project ziet u op de pagina: Procesverloop Windpark N33

Meer informatie

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.