Windpark Windplan Groen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Windpark Windplan Groen

12-02-2021

Diverse ondernemers in oostelijk Flevoland hebben zich verenigd in “Windkoepel Groen” en hebben plannen ontwikkeld voor de realisatie van een nieuw windpark in de noordoost-hoek van Flevoland. Het project draagt de naam “Windplan Groen”.

Windplan Groen is een windpark van 300-400 MW in de noordoost-hoek van Flevoland (gemeenten Dronten en Lelystad). Gelijktijdig wordt ook een plan uitgewerkt voor het saneren van de oude windturbines in het gebied. Meer informatie over dit project is te vinden op de website van Windplan Groen.

Om dit project mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden aangepast. Dat gebeurt via een inpassingsplan van de ministers van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Binnenlandse Zaken (BZK). Daarnaast worden de besluiten die voor het project nodig zijn, in één procedure voorbereid, de rijkscoördinatieregeling (RCR), onder coördinatie van de minister van EZK.

Ter onderbouwing van de besluitvorming over de locatie en de inrichtingsvarianten (plaatsing, masthoogte, rotordiameter, enz.) wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Dit gebeurt binnen de kaders van het Regioplan Flevoland van de provincie.

Stand van zaken fase 3

Op 26 maart 2021 liep de beroepstermijn af voor de op 12 februari 2021 ter inzage gelegde definitieve besluiten. Er is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Raad van State zal hier te zijner tijd uitspraak over doen.

De besluiten zelf zijn nog beschikbaar op de pagina: Windpark Windplan Groen - fase 3

Stand van zaken fase 2

Op 29 januari 2021 liep de beroepstermijn af voor de op 18 december 2020 ter inzage gelegde definitieve besluiten. Er is geen beroep ingesteld. De betreffende besluiten zijn op 30 januari 2021 onherroepelijk geworden.

De besluiten zelf zijn nog beschikbaar op de pagina: Windpark Windplan Groen fase 2

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat.

Voorgeschiedenis

De ontwerpbesluiten voor fase 2 van dit project hebben van 28 augustus tot en met 8 oktober 2020 ter inzage gelegen.
De stukken kunt u nog inzien op deze pagina: Windpark Windplan Groen - fase 2

Op 13 december 2019 liep de beroepstermijn af voor de op 1 november 2019 ter inzage gelegde definitieve besluiten van fase 1. Er zijn 14 beroepen ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op 16 september 2020 heeft de Raad van State hierover uitspraak gedaan.

De besluiten zijn te vinden op: Windpark Windplan Groen - fase 1
Van 26 april tot en met 6 juni 2019 hebben de ontwerpbesluiten voor dit project ter inzage gelegen.
Van 20 oktober tot en met 30 november 2017 heeft de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor de milieueffectrapportage (MER) voor Windplan Groen ter inzage gelegen.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.