Service menu right

Windpark Zeewolde

Windpark Zeewolde is een initiatief van de Windvereniging Zeewolde voor de realisatie van een windpark in het zuidelijk deel van Flevoland. Het windpark moet een omvang krijgen van 300 MW. Gekoppeld aan de realisatie van een nieuw windpark is de sanering van de bestaande windmolens. Door oude windmolens te vervangen door nieuwe (grotere) windmolens kan met minder windmolens meer duurzame energie worden geproduceerd.

Stand van zaken fase 1 en fase 3

Op de definitieve besluiten (fase 1) en het gewijzigde inpassingsplan (fase 3) is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Raad van State heeft hier uitspraak over gedaan.

U vindt de stukken op:

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coƶrdinerend ministerie mee omgaat.

Stand van zaken fase 2

Op 7 december 2018 heeft de Raad van State uitspraak gedaan en werd de ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming van Windpark Zeewolde onherroepelijk. Met de komst van de nieuwe windmolens verbetert op termijn de situatie voor de vogels en vleermuizen ten opzichte van de huidige situatie.

U vindt de stukken op Windpark Zeewolde - fase 2

Voorgeschiedenis

Op 14 augustus 2017 hebben de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het rijksinpassingsplan Windpark Zeewolde vastgesteld. De verbeelding van het besluit is door middel van een wijzigingsbesluit gedeeltelijk gewijzigd. Het wijzigingsbesluit heeft van vrijdag 16 maart tot en met maandag 30 april 2018 ter inzage gelegen. U vindt de stukken op Windpark Zeewolde - fase 3 - Wijzigingsbesluit IP

De besluiten voor dit project hebben van vrijdag 15 september tot en met vrijdag 27 oktober 2017 ter inzage gelegen. U vindt de stukken op Windpark Zeewolde - fase 1

De ontwerpbesluiten voor dit project hebben van vrijdag 10 maart tot en met donderdag 20 april 2017 ter inzage gelegen.

Van 22 december 2016 tot en met 1 februari 2017 heeft het voorbereidingsbesluit Windpark Zeewolde ter inzage gelegen.

Van 12 november tot en met 23 december 2015 heeft de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) voor de milieueffectrapportage ter inzage gelegen.

Meer informatie

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.