Pers

Gepubliceerd op:
18 oktober 2022
Laatst gecontroleerd op:
24 januari 2023

Als vertegenwoordiger van de pers kunt u contact opnemen met een van onze woordvoerders. Zij beantwoorden alle persvragen. Bent u niet van de pers? Neem dan contact op met Klantcontact.

Onze woordvoerders

Agrarisch ondernemen

Roul Velleman
M 06 1533 8751
E roul.velleman@rvo.nl

Onderwerpen
Gemeenschappelijk landbouwbeleid, Verduurzaming landbouw, Agrarische innovatie, Marktordening, Stikstof, Natuur, Dierenwelzijn & Diergezondheid, Identificatie en registratie Dieren (I&R), Mest, Visserij, Tuinbouw, Wet Natuurbeheer & Invasieve uitheemse soorten, CITES.

marcus polman pers

Klimaat en energie

Marcus Polman
M 06 2161 7902
E marcus.polman@rvo.nl

Onderwerpen
Duurzame energie, Energie besparen, Duurzame warmte, Elektrisch vervoer, Verduurzaming industrie, Gebouwde omgeving, Duurzame innovatie, Circulaire en biobased economie, Topsector Energie. En ook: Commissie Mijnbouwschade, Pianoo (Aanbesteden).

Peter Sonneveld

Toekomstbestendige digitale economie

Peter Sonneveld
M 06 2756 4032
E peter.sonneveld@rvo.nl

Onderwerpen
Internationaal ondernemen, Sanctieloket Rusland, Brexit, Eureka, Enterprise Europe Network (EEN), Horizon Europe, Handelsmissies, Internationale innovatie, Octrooien, WBSO, Innovatiekrediet, SBIR, Cyber security, Nationaal Groeifonds.

Judith Thompson pers rvo

Corporate en bijzondere regelingen

Judith Thompson
M 06 8100 7321
E judith.thompson@rvo.nl

Onderwerpen
Corporate, coronaregelingen, regeling tegemoetkoming waterschade in Limburg (WTS)

Bent u tevreden over deze pagina?