Ontheffing zoogdieren die niet op de huis-en hobbydierenlijst staan

Laatst gecontroleerd op:
10 juli 2024
Gepubliceerd op:
30 juni 2024

Wilt u zoogdieren houden of opvangen die niet op de huis- en hobbydierenlijst staan? U heeft hiervoor een ontheffing nodig. Hier zijn voorwaarden voor. U kunt vanaf 1 juli 2024 een ontheffing bij ons aanvragen. 

Wat is een ontheffing?

Wilt u een zoogdier houden of opvangen dat niet op de lijst staat? Dan vraagt u hiervoor een ontheffing aan. 

Wilt u dat een diersoort door iedereen mag worden gehouden? Dan vraagt u vanaf 1 juli 2024 een herbeoordeling aan van deze diersoort. Dat kan op (Her)beoordeling voor de huis-en hobbydierenlijst. Daar vindt u ook meer informatie over een (her)beoordeling.

Ontheffing zoogdieren

U vraagt een ontheffing aan als u met een legitiem doel de zoogdiersoort wilt houden. Dat betekent dat u moet onderbouwen wat uw belang is bij het houden van de diersoort. Opvang binnen een opvangcentrum is een legitiem doel. Hobby, liefhebberij en een economische reden zijn dat niet. Net als het goed kunnen houden van een diersoort.

Wij onderzoeken of u een ontheffing kunt krijgen. Voor particulieren zal dit in veel gevallen niet zo zijn. Komt u wel in aanmerking? Dan beoordelen we ook de manier waarop u de dieren houdt en verzorgt.  

Ontheffing opvangen van zoogdieren   

U kunt als opvangcentrum een ontheffing aanvragen als u aan de volgende voorwaarden voldoet: 
•    Uw opvangcentrum is een stichting of vereniging. 
•    U houdt een register bij van de dieren die u opvangt.
•    Er is een vakbekwaam dierverzorger betrokken bij het opvangcentrum.
•    De doelstellingen in de statuten zijn hetzelfde als de doelstellingen uit de bijlage van de Beleidsregels kwaliteit opvang diersoorten. 

Wanneer geen ontheffing nodig? 

Een opvang heeft misschien geen ontheffing nodig. Heeft u al toestemming voor het opvangen van beschermde diersoorten of invasieve uitheemse soorten? Bijvoorbeeld door een maatwerkvoorschrift of een omgevingsvergunning? U hoeft voor de diersoort waar u een vergunning voor heeft geen ontheffing aan te vragen. U mag de diersoort opvangen. Meer informatie vindt u op Opvangcentrum voor beschermde dieren en invasieve exoten.

Intakegesprek

Twijfelt u of u een ontheffing nodig heeft voor uw opvangcentrum? Wij bespreken graag met u wat er mogelijk is. We geven u ook uitleg over de aanvraag. En vertellen u wat wij van een opvangcentrum verwachten. Neem gerust contact met ons op door een e-mail te sturen naar rvowetdieren@rvo.nl.

Uw aanvraag voorbereiden

Vraagt u een ontheffing aan? Zorg dan dat u de juiste papieren bij de hand heeft.

Aanvragen als particulier

U legt in uw aanvraag uit welk belang u heeft om een ontheffing te krijgen. U legt ook uit hoe u de diersoort houdt en verzorgt. U kunt bijlagen toevoegen aan uw aanvraag. Dit is bijvoorbeeld een plattegrond of foto van een verblijf. Op Regels voor huisvesting en verzorging van dieren leest u welke algemene regels gelden als u dieren houdt.

Aanvragen als opvangcentrum

Als opvangcentrum voegt u een aantal bijlagen toe aan uw aanvraag:  

  • uittreksel van KVK
  • getuigschrift van een vakbekwaam dierverzorger
  • kopie van de statuten
  • kopie van een eerder toestemmingsdocument, zoals een vergunning of maatwerkvoorschrift (als u deze heeft) 

Kosten van uw aanvraag

Als particulier betaalt u € 100 voor elke diersoort waarvoor u een aanvraag doet. Als opvangcentrum betaalt u € 100 voor elke aanvraag die u doet.

U kunt op 2 manieren betalen:

  • iDEAL: u betaalt direct online nadat u het digitale aanvraagformulier heeft verstuurd.
  • Factuur via de post: u krijgt een rekening via de post nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen.

Wij nemen uw aanvraag in behandeling als u heeft betaald. U krijgt van ons een betaalbevestiging voor uw administratie. Betaalt u via iDEAL? Dan kunnen wij uw aanvraag sneller behandelen. 

Aanvragen ontheffing

U vraagt een ontheffing aan op Mijn RVO. Bedrijven hebben voor hun aanvraag minimaal eHerkenning niveau 2+ en machtiging RVO diensten op niveau eH2+ nodig. Bent u een particulier? Dan logt u in met DigiD. Heeft u nog geen eHerkenning of DigiD? Vraag deze dan eerst aan.

Uw aanvraag voor het houden van een zoogdiersoort direct regelen

Uw aanvraag voor de opvang van een zoogdiersoort direct regelen

Na uw aanvraag

Als uw aanvraag bij ons binnen is, krijgt u binnen 8 weken een beslissing. Is uw aanvraag niet compleet? Dan sturen wij u een brief waarin we u vragen om uw aanvraag aan te vullen. We gaan weer verder met behandelen als we uw aanvullingen hebben gekregen. Hierdoor kan het langer dan 8 weken duren voordat u een beslissing krijgt.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Bent u tevreden over deze pagina?