Dierentuinvergunning of dierenbestand aanpassen

Gepubliceerd op:
3 augustus 2021
Laatst gecontroleerd op:
20 december 2023

Heeft u een dierentuinvergunning? Soms moet u uw dierentuinvergunning uitbreiden of laten aanpassen. Bijvoorbeeld wanneer u nieuwe diersoorten gaat houden. Voordat u iets verandert, doet u een aanvraag om uw vergunning aan te passen. U stuurt ons ook elk jaar een overzicht van uw dierenbestand.

Als u uw dierenbestand naar ons stuurt, geeft u ook veranderingen aan uw dierenbestand door. Dit is niet hetzelfde als een aanpassing in uw dierentuinvergunning aanvragen.

Verschil dierentuinvergunning en dierenbestand

Een dierentuinvergunning aanpassen en het dierenbestand doorgeven zijn 2 verschillende dingen. U vraagt een aanpassing van uw dierentuinvergunning aan wanneer er iets verandert aan uw dierentuin. Het dierenbestand stuurt u elk jaar naar ons op.

Wanneer past u uw dierentuinvergunning aan?

Als u iets verandert in uw dierentuin moet u soms uw dierentuinvergunning aanpassen. Dit is het geval als u:

  • een nieuwe diersoort toevoegt aan uw collectie;
  • een nieuw verblijf bouwt;
  • grote veranderingen doet aan een bestaand verblijf.

Wij zien vaak dat een verandering uit een combinatie van deze situaties bestaat. Twijfelt u of u een aanvraag moet doen om uw vergunning aan te passen? Neem dan gerust contact met ons op.

Aanpassing dierentuinvergunning aanvragen

Wilt u een aanpassing van uw dierentuinvergunning aanvragen? Bedrijven hebben voor hun aanvraag minimaal eHerkenning niveau 2+ en machtiging RVO diensten op niveau 2+ nodig. Bent u particulier? Dan logt u in met DigiD. Heeft u nog geen eHerkenning of DigiD? Vraag deze dan eerst aan.

Bezoek visitatiecommissie bij grote veranderingen

Verandert u veel aan uw dierentuin? Soms is het nodig dat de visitatiecommissie bij u langskomt. De commissie bestaat uit onafhankelijke specialisten. Zij bekijken de aanpassingen die u wilt doen aan uw dierentuin. En beoordelen of u aan alle voorwaarden voldoet om uw vergunning aan te passen. De commissie stuurt ons haar resultaten en geeft ons hierbij een advies over de aanpassing van uw vergunning.

Beslissing aanpassing dierentuinvergunning

Nadat wij alle informatie hebben ontvangen, beoordelen wij uw aanvraag. Na maximaal 8 weken krijgt u van ons een brief met de beslissing. Wacht eerst op onze beslissing voordat u veranderingen aanbrengt aan uw dierentuin.

Uw dierenbestand doorgeven

U stuurt elk jaar uw hele dierenbestand naar ons op. Dit doet u elk eerste kwartaal van een nieuw kalenderjaar. Het dierenbestand is een document waarin alle dieren in uw collectie staan. Ook verwerkt u hierin de veranderingen van het voorgaande jaar. Van iedere diersoort geeft u de volgende informatie door:

  • het totale aantal dieren
  • de binnengekomen dieren
  • de uitgeplaatste dieren
  • de geboren dieren en hun geboortedatum
  • de gestorven dieren en hun sterfdatum

Geef van deze dieren ook het geslacht door.

Dierenbestand doorgeven

Wilt u uw dierenbestand doorgeven? Bedrijven hebben voor hun aanvraag minimaal eHerkenning niveau 2+ en machtiging RVO diensten op niveau 2+ nodig. Bent u particulier? Dan logt u in met DigiD. Heeft u nog geen eHerkenning of DigiD? Vraag deze dan eerst aan.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?