Beleid Elektrisch rijden

Laatst gecontroleerd op:
1 december 2023
Gepubliceerd op:
30 mei 2017

Elektrisch rijden draagt bij aan de Nederlandse klimaatdoelstellingen en is schoner en zuiniger dan rijden op fossiele brandstoffen. Daarom stimuleert de Rijksoverheid elektrisch rijden.

Klimaatakkoord

Met het Klimaatakkoord wil de Nederlandse overheid klimaatverandering tegengaan. In dit akkoord staat dat de uitstoot van broeikassen in 2030 55% lager is dan in 1990. Om dit doel te bereiken, presenteerde het kabinet op 26 april 2023 een aanvullend klimaatpakket voor extra uitstootvermindering. Hiermee kunnen we het doel halen.

Formule E-Team

Het Formule E-Team (FET) is een samenwerking tussen het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid. De partijen uit het FET willen Nederland op de kaart zetten als koploper op het gebied van elektrisch vervoer. Zo benutten ze kansen voor groene groei en vermindert de CO2-uistoot. Het FET zorgt dat Nederland aansluit bij ontwikkelingen in het buitenland en adviseert bij beleid. Ook speelt het FET een belangrijke rol om de mobiliteitsdoelen uit het Klimaatakkoord in te vullen.

Sectortafels

De sectortafels zijn de platformen waar overheden, bedrijven en maatschappelijke partijen afspraken maken om de CO2-uitstoot in Nederland te verminderen. Er zijn 5 sectortafels, waaronder de mobiliteitstafel. Deze tafel is verantwoordelijk voor een besparing van 7,3 megaton CO2. Vervoer elektrisch maken speelt hierin een belangrijke rol.

Beleid laadinfrastructuur

Door de groei van het aantal elektrische auto’s in Nederland neemt ook de vraag naar oplaadpunten toe. De Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) zorgt ervoor dat de ontwikkeling van laadinfrastructuur aansluit bij het elektrisch vervoer in Nederland. De NAL werkt aan:

 • dekkende laadinfrastructuur
 • strategische plaatsing van laadpunten en korte doorlooptijden
 • informatie over beschikbaarheid van laadpalen en laadtarieven
 • toekomstbestendige laadinfrastructuur zoals smart charging (slim laden)

Laadpaal aanvragen? Lees meer informatie op Laadpunten voor elektrisch vervoer.

Informatiedeling openbare oplaadpunten

Laadexploitanten zijn verplicht om informatie van openbare laadpunten in Nederland te delen met het Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW). Denk aan informatie zoals:

 • locatie
 • bezettingsstatus
 • ad hoc oplaadprijs
 • stroomleverancier
 • geleverde stroomproduct
 • percentage duurzaam opgewekte stroom
 • openingstijden

Deze informatie staat in het Nationaal Toegangspunt Webportaal. Dit is belangrijk voor bijvoorbeeld appbouwers en navigatieproviders. Ook is het voor elektrische rijders zo makkelijker om prijzen te vergelijken en laadpunten te vinden.

U vindt meer informatie over de verplichting op Regeling gebruikersinformatie oplaadpunten.

Regeling bevordering schone wegvoertuigen (Clean Vehicle Directive)

De Europese Richtlijn bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen (2019/1161/EU) heeft als doel om het gebruik van schone, energiezuinige voertuigen te stimuleren door publieke inkoop. Deze richtlijn geldt voor aanbestedende diensten. Denk aan overheden, (lucht)havens, netbeheerders, hoger onderwijs en energiemaatschappijen. Het Expertisecentrum Aanbesteden PIANOo denkt hierin mee en geeft advies.

Bent u tevreden over deze pagina?