Financiële ondersteuning elektrisch rijden

Laatst gecontroleerd op:
25 januari 2024
Gepubliceerd op:
30 mei 2017

Wegverkeer veroorzaakt ongeveer 1/5 van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland. Een elektrische auto stoot rijdend geen broeikasgassen en stikstofdioxide uit. Daarom stimuleert de overheid elektrisch rijden. Dit staat in het Klimaatakkoord.

Om de aankoop en het gebruik van elektrische auto’s te stimuleren zijn er diverse fiscale regelingen en subsidies die elektrisch rijden aantrekkelijker maken. Op dit moment zijn er de volgende stimuleringsregelingen en belastingvoordelen:

Particulieren

Subsidieregeling elektrische personenauto’s particulieren

De Rijksoverheid wil elektrisch autorijden voor meer particulieren aantrekkelijk maken. Daarom is er een subsidie om goedkoper een elektrische auto te kopen of te leasen. De subsidieregeling geldt voor de aankoop of lease van nieuwe en gebruikte volledig elektrische middenklasse personenauto’s en loopt tot en met 31 december 2024. Meer informatie hierover leest u op Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP).

BPM-vrijstelling

Volledig elektrische auto’s, zowel batterij-elektrisch als waterstof-elektrisch zijn vrijgesteld van BPM. Deze vrijstelling geldt tot en met 31 december 2024. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Belastingdienst.

MRB-vrijstelling

Volledig elektrische auto’s zijn vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting (MRB). Voor auto’s met een CO2-uitstoot van 1 tot en met 50 gram per kilometer geldt een halftarief. Deze vrijstelling geldt tot en met 31 december 2024. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Belastingdienst.

Lokale subsidies

Er zijn vaak ook regionale subsidies beschikbaar voor de aanschaf van elektrische voertuigen en/of oplaadpunten. Informeer hiernaar bij uw gemeente of provincie. De subsidies van een aantal gemeenten staan op Nederland Elektrisch.

Ondernemers en zakelijke rijders

MIA en Vamil

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) levert een fiscaal voordeel op voor investeringen in milieuvriendelijke producten of bedrijfsmiddelen, waaronder elektrische voertuigen of een oplaadpunt. Er zijn mogelijkheden binnen de MIA en Vamil voor investeringen in elektrisch rijden. Meer over MIA en Vamil.

Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA)

Deze subsidie is bestemd voor ondernemers en non-profitinstellingen die één of meerdere emissieloze bedrijfsauto’s kopen. Meer informatie over de regeling en de voorwaarden leest u op Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA).

AanZET

De Aanschafsubsidieregeling Zero-Emissie Trucks (AanZET) is voor ondernemers en non-profitorganisaties die een nieuwe, volledig emissieloze (uitstootvrije) vrachtauto willen kopen of financial-leasen.

BPM-vrijstelling

Volledig elektrische auto’s, zowel batterij-elektrisch als waterstof-elektrisch zijn vrijgesteld van BPM. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Belastingdienst.

MRB-vrijstelling

Volledig elektrische auto’s zijn vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting (MRB). Voor auto’s met een CO2-uitstoot van 1 tot en met 50 gram per kilometer geldt een halftarief. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Belastingdienst.

Bijtellingsvoordeel

Rijdt u een auto van de zaak en rijdt u hierin per jaar meer dan 500 kilometer privé? Dan moet u bijtelling betalen. Stoot uw auto geen CO2 uit? Dan is de bijtelling lager. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Belastingdienst.

Lokale subsidies

Er zijn vaak ook regionale subsidies beschikbaar voor de aanschaf van elektrische voertuigen en/of oplaadpunten. Informeer hiernaar bij uw gemeente of provincie. De subsidies van een aantal gemeenten staan op Nederland Elektrisch.

Innovatie- en marktontwikkeling

Onderstaande regelingen bevorderen innovaties in de verschillende stadia, beginnend bij fundamenteel onderzoek en eindigend bij demonstratieprojecten.

WBSO

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) is een fiscale innovatieregeling die de kosten van Research & Development (R&D) verlaagt. Ga voor meer informatie naar WBSO.

MIT

De mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf. Ga voor meer informatie naar MIT.

DEI+

De regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) is een subsidie voor ondernemers met een energie-innovatie die kansen biedt op een hoge omzet, werkgelegenheid in Nederland en verkoop in het buitenland. Ga voor meer informatie naar DEI+.

DKTI-Transport

De Subsidieregeling Demonstratie Klimaattechnologieën en -innovaties in transport (DKTI-Transport) geeft subsidie voor transportoplossingen met lage of geen CO2-uitstoot. Ga voor meer informatie naar DKTI-Transport.

Europese regelingen

Voor bedrijven en organisaties die zich bezighouden met elektrisch vervoer zijn er verschillende Europese subsidieregelingen. De belangrijkste zijn:

Horizon Europe 

Het programma van de Europese Commissie om Europees onderzoek en innovatie te stimuleren, onder andere op het gebied van mobiliteit. Ga voor meer informatie naar Horizon Europe.

Eurostars

Europees innovatieprogramma voor nieuwe technologische ontwikkelingen in het mkb, waaronder op het gebied van ‘smart, green and integrated transport’. Eurostars is een initiatief van EUREKA en de Europese Commissie en onderdeel van het Horizon 2020 programma. Eurostars biedt projecten financiële ondersteuning via de nationale overheid van ieder deelnemend land. Ga voor meer informatie naar Eurostars.

Interreg

Met de Interreg-programma’s stimuleert Europa grensoverschrijdende samenwerking aan maatschappelijke opgaven in de regio. Elektrisch vervoer kan hierbij een thema zijn. Ga voor meer informatie naar Interreg.

LIFE

Het subsidieprogramma LIFE werkt aan een beter milieu en klimaat in Europa. Projecten voor elektrisch vervoer komen ook in aanmerking voor deze subsidie. Ga voor meer informatie naar LIFE.

CEF-Transport

Heeft u een voorstel dat een bijdrage levert aan het Trans Europese Transportnetwerk (TEN-T)? Dan is een financiële bijdrage vanuit CEF-Transport mogelijk. Het Europese subsidieprogramma heeft tot doel het vervoersnetwerk te verbeteren en daarbij de toepassing van duurzame technologieën – waaronder duurzame mobiliteit – te stimuleren. Ga voor meer informatie naar CEF-Transport.

Evaluatie gesloten regelingen

Onderstaande regelingen zijn inmiddels gesloten. De evaluatie van deze regelingen is mogelijk wel interessant voor u.

Vragen over elektrisch rijden?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?