Efficiënte aandrijvingen industrie

Gepubliceerd op:
5 juli 2017
Laatst gecontroleerd op:
30 maart 2022

Aandrijfsystemen bepalen voor ongeveer 70% het elektriciteitsverbruik van de Nederlandse industrie. Door de huidige techniek is het mogelijk om 20 tot 30% winstgevende energiebesparingen te bereiken. Wat kunt u doen?

Aandrijfsystemen

Aandrijfsystemen bestaan uit een elektromotor met onderdelen als een pomp, fan of compressor en een regelaar en overbrenging. Dit zijn zogenoemde ‘kern’-toepassingen met een aandeel van 70% in het industriële elektriciteitsverbruik. Dat staat gelijk aan 32,5 TWh (miljard kWh) en 3,2 miljard inkoopwaarde.

Met de huidige techniek is veel energiebesparing mogelijk. Dat gebeurt in Nederland nog maar weinig. Nederland staat nu (2015) op de vier na laatste plek in de lijst van 28 EU-landen als het gaat om de Europese klimaatdoelstellingen voor 2020. Er zijn dus nog veel onbenutte kansen om energie te besparen.

Europese richtlijnen en nationale verplichtingen

Europese richtlijnen stellen eisen aan de minimale energie-efficiency van elektromotoren, pompen, ventilatoren en binnenkort ook compressoren. Daarnaast zijn er nationale verplichtingen voor energiebesparing. Bedrijven zijn verplicht om winstgevende energiebesparingsmaatregelen te nemen in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Dit wordt onder meer ondersteund door de energie-auditplicht (EED), de Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3-/MEE)-convenanten, Erkende Maatregelenaanpak en aanvullende maatregelen uit het Energieakkoord.

Systeem doorlichten

Als u aan de wettelijke eisen voldoet, bespaart u al energie. Extra stappen zijn nodig voor de 20 tot 30% energiebesparing die volgens deskundigen mogelijk is. Bijvoorbeeld door een elektromotor van de super premium efficiencyklasse te kopen. En bovenal door het hele aandrijfsysteem door te lichten: de pomp, het leidingnetwerk, de regeling en alles wat daarbij komt kijken.

Hiervoor zijn handige tools en methodieken beschikbaar die direct tot identificatie van de goede maatregelen leiden. Voordelen:

  • verlaging van kosten via lagere energie- en onderhoudskosten
  • verlaging van kosten door minder uitval machines
  • concrete bijdrage aan de zogenoemde circulaire economie
  • commerciële kansen
  • mogelijkheid u (internationaal) te onderscheiden

Financiering

Als u investeert in aandrijfsystemen en intelligente besturingstechniek, komt in aanmerking voor de Energie-investeringsaftrek  - wanneer u aan de voorwaarden voldoet. Deze fiscale regeling levert u gemiddeld 13,5% voordeel op.

Tips

Het Kennisnetwerk Efficiënte Elektrische Aandrijfsystemen (KEEA) biedt u meer informatie over het gebruik van hoog efficiënte aandrijfsystemen. Hierin werken RVO.nl en brancheorganisaties FEDA, UNETO-VNI en Holland Pomp Groep samen aan projecten. Zoals het project Green Deal Elektrische Aandrijfsystemen.

KEAA is er voor alle gebruikers van elektrische aandrijfsystemen in de industrie, toeleveranciers, machinebouwers, dienstverleners en brancheorganisaties. Het KEEA:

  • zorgt voor praktische kennis over beschikbare technieken van aandrijfsystemen die de keuzes voor duurzame investeringen vergemakkelijken
  • geeft informatie over subsidiemogelijkheden om investeringen aantrekkelijk te maken
  • informeert over en organiseert events, trainingen en opleidingen
  • treedt op als vraagbaak voor industrieën, handhavers en beleidsmakers

Meer weten?

Downloads

Vragen over Efficiënte aandrijvingen?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?