Startbouwimpuls (SBI)

Gepubliceerd op:
1 april 2024
Laatst gecontroleerd op:
8 mei 2024

Vroeg uw gemeente in 2023 een specifieke uitkering aan via de Startbouwimpuls? Op deze pagina leest u meer over uw verplichtingen en wat u kunt verwachten. U kunt de Startbouwimpuls niet meer aanvragen.

Wat is de Startbouwimpuls? 

In december 2023 keerde het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Startbouwimpuls uit voor 362 projecten, verspreid over 145 gemeenten. Met deze regeling draagt de Rijksoverheid bij aan de bouw van nieuwe woningen. RVO beheert samen met het ministerie de goedgekeurde aanvragen en we bekijken of projecten voldoen aan de voorwaarden. Het is niet meer mogelijk om de Startbouwimpuls aan te vragen.

Voorwaarden

In 2023 vroegen gemeenten Startbouwimpuls aan om hun nieuwbouwprojecten van de grond te krijgen. Ieder gefinancierd project moet aan deze eisen voldoen:

 • De startbouw van het project moet plaatsvinden in het kwartaal dat u heeft opgegeven. Startbouw betekent heiwerk, het uitgraven van een kelder of betonwerken. Het is niet voldoende om het terrein bouwrijp te maken. 
 • De uitkering is gekoppeld aan een specifiek project. U mag de uitkering alleen uitgeven aan dat project.
 • U levert het opgegeven aantal woningen op.
 • Het opgegeven aandeel van de woningen moet betaalbaar zijn, volgens de definitie van de Woningbouwimpuls. Die leest u in het regelingbesluit op wetten.overheid.nl. Het gaat om sociale huurwoningen, huurwoningen voor middeninkomens, en betaalbare koopwoningen met een verkoopprijs van € 390.000 of minder. 

Daarnaast moet u voldoen aan de gebruikelijke staatssteunregels. Bekijk die regels op de Factsheet SBI en Staatssteun (Volkshuisvestingnederland.nl)

Na uw aanvraag

We sturen de contactpersoon van elk project een vragenlijst via e-mail om de voortgang te controleren. Deze e-mail verzenden we na afloop van het kwartaal waarin de startbouw zou plaatsvinden voor de laatste SBI-woning  in uw project.

Meld wijzigingen in uw project 

U bent verplicht de volgende wijzigingen in uw project te melden.

 • Er worden minder woningen opgeleverd dan bepaald in de beschikking 
 • Er worden minder betaalbare woningen gerealiseerd dan bepaald in de beschikking
 • Het aantal betaalbare woningen blijft gelijk, maar u verschuift schuift  het aantal van elk type betaalbare woning
 • Het aandeel betaalbare woningen in het project zakt onder de 50% 
 • De ontvangen middelen worden uitgegeven aan een ander project 
 • Het moment van start bouw wijkt af van het kwartaal in de beschikking

U meldt deze wijzigingen aan het project ten opzichte van uw aanvraag per brief aan de minister, ondertekend door of namens het college van Burgemeester en Wethouders. Stuur de brief naar het volgende adres:

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Voeg het onderstaande document ingevuld toe als bijlage: ‘Tabel hoofdgegevens vertraagd of aangepast Startbouwimpuls project’. 

U stuurt een kopie van de brief, inclusief bijlage, naar RVO via sbi@rvo.nl.

De wijzigingen in uw project worden inhoudelijk beoordeeld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Als u niet meer voldoet aan de voorwaarden, kunnen zij een deel van de specifieke uitkering terugvorderen. Het ministerie neemt contact met u op om de beoordeling te bespreken.  

Jaarlijks moet u elk project verantwoorden volgens de SiSa-systematiek. Lees meer over de SiSa-systematiek op Rijksoverheid.nl.

Vragen over de Startbouwimpuls?

Heeft u een vraag? Vul dan het onderstaande contactformulier in, en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Resultaten SBI

Op de onderstaande kaart ziet u de locatie van alle gefinancierde projecten per bouwjaar.

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?