Gecombineerde opgave invullen

Gepubliceerd op:
12 oktober 2020
Laatst gecontroleerd op:
29 februari 2024

Als agrarisch ondernemer vult u ieder jaar de Gecombineerde opgave in. Met deze opgave geeft u in één digitaal formulier gegevens aan ons door voor verschillende regelingen.

Voor wie is de opgave?

In de Gecombineerde opgave vult u gegevens in voor verschillende regelingen. Voor sommige regelingen bent u verplicht om de opgave in te vullen. Voor andere regelingen vult u gegevens in omdat u een subsidie wilt ontvangen.

U vult de opgave in als u:

 • staat ingeschreven bij KVK met een SBI-code voor een agrarisch bedrijf. U moet dan gegevens aan ons doorgeven voor de Landbouwtelling;
 • opgave moet doen vanuit de meststoffenwet;
 • glastuinder bent met verwarmde kassen. U moet uw aardgasgebruik aan ons doorgeven. Daarmee berekenen wij uw CO2-emissie;
 • subsidie(s) uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) wilt ontvangen;
 • zich wilt aanmelden voor fosfaatdifferentiatie; 
 • het Diergezondheidsfonds (DGF) wilt aanvragen;
 • als glastuinder de subsidie Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG) wilt aanvragen.

Landbouwtelling 

Een van de verplichte redenen op de opgave in te vullen is de Landbouwtelling. Daarvoor stellen wij u bijvoorbeeld vragen over de bedrijfsleiding, de werknemers en het aantal dieren. 

Emissierapportages

In de opgave vragen wij ook gegevens voor de berekening van de uitstoot van ammoniak, broeikasgassen en fijnstof. Het gaat om vragen over stalsystemen, aantal dieren per stalsysteem, mestopslag en het uitrijden van dierlijke mest. 

Mest

Ook vult u gegevens in voor mest. Voor een deel bent u verplicht deze in te vullen voor de meststoffenwet. Daarnaast kunt u ook gegevens invullen als u zich wilt aanmelden voor fosfaatdifferentiatie. Of als u gebruik wilt maken van derogatie. Meer informatie vindt u op Mest.

CO2-regeling voor de glastuinbouw

Bent u glastuinder en verwarmt u uw kassen met aardgas? Of met warmte die u ontvangt van een externe WKK, opgewekt met aardgas? Dan geeft u dit aan ons door via de opgave. Voor uw aardgasgebruik neemt u per bedrijfslocatie de gegevens over uit uw jaarafrekening voor energie. Hiermee berekenen wij uw CO2-emissie. Meer informatie vindt u op CO2-regeling voor de glastuinbouw.

Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)

In de opgave geeft u aan welke GLB-subsidie(s) u wilt ontvangen. De GLB-regelingen waarvoor u zich kunt aanmelden zijn:

 • Basispremie en extra betaling eerste 40 hectare
 • Eco-regeling
 • Extra betaling jonge landbouwers
 • Behoud zeldzame landbouwhuisdierrassen (ZLH)

De Brede weersverzekering kunt u direct aanvragen in de opgave. Meer informatie vindt u op  Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 2024.  

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb)

Stem met het collectief uw intekening af van percelen waarop ANLb-beheer ligt. Werk uw percelen bij in Mijn percelen en denk hierbij aan de juiste gewascode. Geef uw bedrijfspercelen op in de Gecombineerde opgave. Het collectief geeft de beheeractiviteiten door via SCAN-GIS-applicatie. Meer informatie vindt u op Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb)

Wilt u alleen een deel van uw ANLb-percelen opgeven voor niet-productief bouwland (GLMC 8)? Splits het perceel eerst op en geef een van de percelen in de Gecombineerde opgave op voor GLMC 8. Op deze manier vervalt alleen op dit deel de inkomstenderving in het ANLb en niet op het gehele ANLb-perceel. Meer informatie vindt u op Samenhang ANLb, conditionaliteiten en eco-regeling GLB 2024.
 

Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG)

In de opgave stellen wij u geen vragen voor deze subsidie. Het invullen van de opgave is wel een voorwaarde om de subsidie te kunnen ontvangen. Meer informatie vindt u op Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG).

Diergezondheidsfonds (DGF)

U krijgt als veehouder of broederij hulp bij besmettelijke dierziektes op uw bedrijf. Samen werken we aan het voorkomen en bestrijden van deze ziektes. Omdat de EU meebetaalt is een deel van het DGF staatssteun. Daarom moet u in de opgave aangeven of u recht wilt hebben op een vergoeding uit het fonds. Meer informatie vindt u op Diergezondheidsfonds.

Wat vragen wij in de opgave?

In het document Vragen in de Gecombineerde opgave 2024 vindt u alle vragen uit de opgave en de antwoordopties.

Wanneer doet u de opgave?

Tot en met 15 mei 2024

 • Doorgeven gegevens voor de Landbouwtelling en meststoffenwet.
 • Aanmelden voor de GLB-regelingen: Basispremie, Eco-regeling, Extra betaling jonge landbouwers en Behoud zeldzame landbouwhuisdierrassen.
 • Aanvragen Brede weersverzekering.
 • Aanmelden fosfaatdifferentiatie.
 • Als glastuinder: doorgeven van uw aardgasgebruik.

15 mei tot en met 2 december 2024

In deze periode kunt u uw opgave nog doen of aanpassen. Aanmelden voor een GLB-regeling kan niet meer.

15 oktober tot en met 2 december 2024

Heeft u zich uiterlijk 15 mei 2024 aangemeld voor de GLB-regelingen: Basispremie, Eco-regeling, Extra betaling jonge landbouwers en Behoud zeldzame landbouwhuisdierrassen? Dan kunt u in deze periode uw aanvraag doen. Belangrijk: Uw subsidieaanvraag is pas compleet als u de aanmelding én de aanvraag heeft gedaan. 
 

Opgave doen?

Ga naar Mijn RVO om direct aan uw opgave te beginnen. 

Wilt u eerst nog wat meer informatie? Lees alles over de opgave op Gecombineerde opgave.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?