Gecombineerde opgave invullen en aanvragen

Gepubliceerd op:
12 oktober 2020
Laatst gecontroleerd op:
15 oktober 2022

Als agrarisch ondernemer vult u ieder jaar de Gecombineerde opgave in. Met deze opgave geeft u gegevens aan ons door voor de Landbouwtelling, de mestwetgeving en emissierapportages. Ook kunt u een aantal subsidies uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) aanvragen. Als glastuinder geeft u met de opgave uw CO₂-emissie aan ons door. 

U geeft deze gegevens aan ons door in één digitaal formulier. 

Wanneer doet u de opgave?

U kunt elk jaar vanaf 1 maart uw opgave doen. Tot en met 15 mei 2022 kon u een subsidie uit het GLB aanvragen. Daarna volgde een kortingsperiode. Na 10 juni 2022 kunt u geen aanvraag meer doen. Als glastuinder kon u tot en met 30 juni 2022 uw CO₂-emissie aan ons doorgeven. De Gecombineerde opgave 2022 is gesloten. 

Wie vult de opgave in?

U vult de opgave in als u:

 • gegevens aan ons moet doorgeven voor de Landbouwtelling. U staat bij KVK ingeschreven met een SBI-code voor een agrarisch bedrijf;
 • opgave moet doen vanuit het mestbeleid;
 • uw CO₂-emissie aan ons door moet geven. U bent glastuinder en heeft verwarmde kassen;
 • de basis- en vergroeningsbetaling wilt laten uitbetalen;
 • subsidie(s) vanuit het GLB wilt aanvragen.

Wat vult u in?

In de Gecombineerde opgave vult u gegevens in voor de Landbouwtelling. Daarvoor stellen wij u bijvoorbeeld vragen over de bedrijfsleiding, de werknemers en het aantal dieren. Ook vult u gegevens in voor het mestbeleid en emissierapportages.

Bent u glastuinder en heeft u verwarmde kassen? Dan geeft u met de opgave ook uw CO₂-emissie aan ons door. Meer informatie hierover vindt u op CO₂-regeling voor de glastuinbouw.

Vragen in de opgave

In Vragen in de Gecombineerde opgave 2022 ziet u alle vragen uit de opgave en de antwoordmogelijkheden.

Wat vraagt u aan?

In de Gecombineerde opgave kunt u een aantal GLB-subsidies en regelingen aanvragen. In de tabel leest u wie een aanvraag kan doen en waar u meer informatie vindt over de voorwaarden.

Aanvragen in de Gecombineerde opgave

Subsidies en regelingen Voor wie Lees hier alle voorwaarden
Uitbetaling basis- en vergroeningsbetaling U heeft betalingsrechten op 15 mei en voldoet aan de voorwaarden. Basisbetaling 2022
Extra betaling voor jonge landbouwers U bent een jonge landbouwer en vraagt uitbetaling van betalingsrechten aan. Extra betaling jonge landbouwers 2022
Nieuwe betalingsrechten uit de Nationale reserve
 • Jonge landbouwers
 • Startende landbouwers
 • U heeft percelen waarop in 2015 of eerder openbare werken of nutsvoorzieningen zijn aangelegd. Of waarvoor u een set-aside-overeenkomst had.
Betalingsrechten Nationale reserve 2022
Brede weersverzekering U teelt gewassen in de open grond en heeft daarvoor een Brede weersverzekering. Brede weersverzekering 2022
Graasdierpremie U heeft schapen en/of vrouwelijke vleesrunderen. Deze dieren grazen de hele periode van 15 mei tot en met 15 oktober op niet-subsidiabele landbouwgrond. Graasdierpremie 2022
Diergezondheidsfonds U wilt een vergoeding uit het Diergezondheidsfonds. Bijvoorbeeld bij een uitbraak van een besmettelijke dierziekte. Of voor preventieve maatregelen. Diergezondheidsfonds
Meer fosfaat gebruiken U heeft grond met een lagere fosfaattoestand. Met fosfaatdifferentiatie kunt u extra fosfaat gebruiken. Fosfaatdifferentiatie

Kortingsperiode voor GLB-subsidies

De kortingsperiode was in 2022 van 16 mei tot en met 10 juni. Vroeg u in deze periode voor het eerst een GLB-subsidie aan? Dan krijgt u termijnkorting op de uitbetaling. Aanvragen na 10 juni wijzen wij af.

Dit geldt voor de volgende aanvragen:

 • uitbetaling basis- en vergroeningsbetaling
 • extra betaling voor jonge landbouwers
 • nieuwe betalingsrechten uit de Nationale reserve
 • brede weersverzekering
 • graasdierpremie

Heeft u in de kortingsperiode iets aangepast in uw aanvraag? Soms heeft dit gevolgen. Meer hierover vindt u in de kortingstabel en op Uw GLB-aanvraag wijzigen.

Vragen over de Gecombineerde opgave?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?