Na uw opgave

Laatst gecontroleerd op:
27 februari 2024
Gepubliceerd op:
12 oktober 2020

U heeft de Gecombineerde opgave gedaan. Wij controleren of uw opgave compleet en op tijd is. Wat doen wij nog meer?

Laatste aanpassingen op deze pagina

27 februari 2024: In de alinea Controle op uw subsidie hebben we de informatie geactualiseerd op welke onderdelen het AMS monitort in 2024. 

Controle van uw subsidie

Heeft u een aanmelding en/of aanvraag gedaan voor een subsidie van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)? Dan controleren wij of uw aanmelding en/of aanvraag voldoet aan de voorwaarden. En controleren wij uw percelen op grondgebruik en topografische grenzen. Hiervoor voeren we verschillende controles uit.

Het Areaal Monitoring Systeem (AMS) is een systeem waarmee we landbouwactiviteiten op percelen kunnen volgen met satellietbeelden. Bijvoorbeeld welke (vang)gewassen er groeien en opkomen. Klopt iets niet? Dan laten wij dat op tijd weten voordat u in oktober uw definitieve aanvraag doet. In 2024 zetten we het AMS in voor het volgen van uw landbouwactiviteiten voor de basispremie. Daarnaast monitoren we ook op een aantal eco-activiteiten uit de eco-regeling. Meer informatie leest u op Areaal Monitoring Systeem (AMS).

Controle regels mestbeleid

Wij controleren ook of u zich houdt aan de regels van het mestbeleid. Meer informatie hierover vindt u op Controle en handhaving.

Wat doen wij met uw gegevens?

In de Gecombineerde opgave stellen wij u veel vragen. Bent u benieuwd wat wij doen met uw antwoorden? U vindt het op Wat doen wij met uw gegevens?

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?