Bedrijfsoverdracht en GLB 2024

Gepubliceerd op:
15 december 2022
Laatst gecontroleerd op:
31 januari 2024

Elke verandering in eigendom of juridische vorm van een bedrijf zien wij als een bedrijfsoverdracht. Dit kan namelijk gevolgen hebben voor de uitbetaling van subsidies uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Een bedrijfsoverdracht meldt u eerst bij KVK en daarna bij ons.

Informatie voor 2024

We zijn bezig met het bijwerken van deze pagina. Binnenkort leest u de actuele informatie die geldt voor 2024. Houd de pagina in de gaten. 
 

Gevolgen voor GLB-subsidies

Als u zich uitschrijft bij KVK bent u geen actieve landbouwer meer. Dat betekent dat u zich vanaf de uitschrijfdatum niet meer aan de voorwaarden voor GLB-subsidies houdt. U krijgt dan dus geen basispremie meer uitbetaald. U krijgt ook geen betaling meer voor de:

  • extra betaling jonge landbouwers
  • brede weersverzekering
  • extra betaling 40 ha
  • zeldzame landbouwhuisdierrassen
  • eco-regeling

Ook heeft u geen toegang meer tot mijn.rvo.nl.
Wilt u uw gegevens bekijken? Vraag dan toegang aan via de knop Uw toegang direct regelen. Kies daarna voor Toegang tot gegevens. U kunt met het digitale formulier uzelf machtigen of iemand anders.

Uw bedrijfsoverdracht melden

Een bedrijfsoverdracht meldt u altijd met het formulier Melding overdracht bedrijf. In het formulier vult u altijd een overdrachtsdatum in. Dit is de datum waarop de overnemende partij verantwoordelijk wordt voor het bedrijf. De overnemer mag dan bijvoorbeeld beslissingen nemen en contracten afsluiten. Ook betaalt hij de rekeningen en draagt het risico. De overdrachtsdatum die u bij ons meldt, moet gelijk zijn aan de overdrachtsdatum bij KVK. Er mag ook geen tijd zitten tussen de ontbindingsdatum en startdatum van de bedrijfsoverdracht. Voor uitgebreide informatie hierover gaat u naar Bedrijfsoverdracht.

Afspraken overdrager en overnemer

U maakt samen afspraken over de activiteiten die u nog moet doen voor de GLB-subsidies. Bijvoorbeeld als de overdrager op de overdrachtsdatum nog niet alle activiteiten voor de eco-regeling heeft gedaan. De overnemer moet deze activiteiten dan nog doen. Daarmee voorkomt u dat u een korting op uw subsidie krijgt. De overnemer kan het volgende jaar uitbetaling aanvragen in de Gecombineerde opgave.

Fiscale verandering

Soms is het voor de belasting aantrekkelijk om een wijziging van rechtsvorm met terugwerkende kracht in te laten gaan. Deze datum geeft u niet aan ons en KVK door. Bij ons en KVK is de overdrachtsdatum de dag dat u de verantwoordelijkheid overdraagt. Dit is dus de dag waarop de akte is ondertekend of waarop u het nieuwe bedrijf start.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?