Tabellen en documenten GLB 2023

Gepubliceerd op:
1 maart 2023
Laatst gecontroleerd op:
14 maart 2023

U heeft tabellen en documenten nodig voor de subsidies uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Deze tabellen en documenten helpen u met het invullen van de Gecombineerde opgave. En om te bepalen of u zich houdt aan de voorwaarden van de GLB-subsidies.

Accountantsverklaring

Als actieve landbouwer moet u zich registreren bij KVK. Heeft u geen landbouwactiviteit als hoofdactiviteit op uw hoofdvestiging? Dan kunt u misschien toch uitbetaling aanvragen. Daarvoor heeft u een accountantsverklaring nodig. 

Inkomsten uit landbouwactiviteiten

Onder landbouwactiviteiten vallen verschillende activiteiten. Hieronder hoort het maken van landbouwproducten. Deze landbouwproducten moeten voorkomen op Bijlage I van Verordening 1308/2013.

Gewassentabel

In de Tabel Gewassen en GLB 2023 ziet u wanneer een gewas subsidiabel is. U ziet ook wat de gewassen betekenen voor de conditionaliteiten.`

Conditionaliteiten

Conditionaliteiten zijn voorwaarden voor:

De conditionaliteiten zijn onderdeel van het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Als u meedoet met het GLB houdt u zich aan deze normen en eisen. Zo helpt u mee aan het verbeteren van klimaat, bodem, water, biodiversiteit en landschap, gezondheid en dierenwelzijn.

De conditionaliteiten bestaan uit normen en eisen. Die noemen we ook wel Goede landbouw- en milieuconditie (GLMC) en beheerseisen. 

U leest alle voorwaarden en vrijstellingen in de wettekst of ga naar Conditionaliteiten GLB 2023.

Eco-regeling

Voor het berekenen van eco-doelen die bij uw bedrijf passen, heeft u eco-activiteiten nodig. Daarbij horen gewassen en gewascodes. Ook ziet u een overzicht van de punten en waarden en kunt u eco-activiteiten stapelen. Gebruik hiervoor de volgende documenten:

Overige tabellen en documenten GLB

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?