Maatwerkadvies utiliteitsbouw

Gepubliceerd op:
10 oktober 2017
Laatst gecontroleerd op:
28 februari 2021

Wilt u weten hoe u de energieprestatie van utiliteitsbouw kunt verbeteren? Maak gebruik van een energieprestatieadvies (EPA), een maatwerkadvies dat u inzicht geeft in bouwkundige en installatietechnische verbetermaatregelen.

Een verbeterde energieprestatie heeft als resultaat een lagere energierekening, meer comfort, lagere milieubelasting, een gezonder binnenklimaat en lagere energiekosten (woonlasten/beheerskosten).

Maatwerkadvies utiliteitsbouw

De kwaliteit van het energieadvies is geborgd via onafhankelijke certificering. Een EPA-maatwerkadvies is een verdieping van het energielabel. Het is een integraal advies dat aansluit op huisvestingsprocessen en biedt daarom goede aanknopingspunten voor een gedegen besluitvorming. Een EPA-maatwerkadvies leidt niet automatisch tot een energielabel, maar de gegevens uit het maatwerkadvies zijn wel bruikbaar voor het bepalen van een energielabel. Een adviseur kan u daar meer over vertellen.

Let op: het maatwerkadvies is vernieuwd door ISSO en andere marktpartijen, waaronder EP-adviseurs. De NTA 8800 is de nieuwe bepalingsmethode voor het vastleggen van de energieprestatie van gebouwen. Voor deze methodiek zijn helaas nog geen maatwerkadvies en bijhorende richtlijnen beschikbaar.

Energieprestatieadvies aanvragen

Een EPA-maatwerkadvies moet worden opgesteld door een gecertificeerde adviseur. Een overzicht van maatwerkadviseurs vindt u op de website Zoek een energieadviseur. Een EPA-maatwerkrapport biedt u:

  • een helder overzicht van de huidige energieprestatie van een gebouw
  • inzicht in bouwkundige en installatietechnische verbetermaatregelen
  • inzicht in de kosten, baten en terugverdientijden van deze maatregelen
  • inzicht in de CO-reductie door het uitvoeren van besparingsmaatregelen
  • een goede basis voor overleg met de gemeente in het kader van de Wet milieubeheer

Wat is een goed moment voor EPA-maatwerkadvies?

Een geplande verbouwing van uw bedrijfsaccommodatie is bij uitstek een gelegenheid om een energieadvies te laten uitvoeren. Het kan ook een rol spelen in de onderhoudsplanning.

Adviesvergoeding

De Energie Investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling waarmee u als ondernemer premie kunt krijgen voor een energieadvies en voor het uitvoeren van de bijbehorende energiebesparende maatregelen. U kunt 45,5% van de kosten van het energieadvies (voor bestaande gebouwen) aftrekken van de fiscale winst. Het netto voordeel bij een vennootschapsbelasting van 31,5% is 14%.

Vragen over Duurzame gebouwen?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?