Ontheffing aanvragen voor invasieve exoten

Gepubliceerd op:
15 februari 2022
Laatst gecontroleerd op:
18 januari 2023

Gebruikt u invasieve exoten die op de Unielijst staan? Bijvoorbeeld voor de productie van medicijnen? Of vangt u dieren op van een soort die op de Unielijst staat? Dit mag alleen als u een ontheffing heeft. Deze vraagt u bij ons aan.

Opvangcentra hebben voor de opvang van invasieve exoten een andere ontheffing nodig.

Waarvoor kunt u ontheffing aanvragen?

U kunt alleen een ontheffing aanvragen als u de soort gebruikt voor:

 • wetenschappelijk onderzoek;
 • productie voor de medische wetenschap;
 • ex situ bewaren. Dit betekent dat u levende delen van een soort bewaart buiten zijn natuurlijke leefomgeving. Bijvoorbeeld in een zadenbank.

Voorwaarden voor een ontheffing

De voorwaarden voor de ontheffing zijn onder andere:

 • U houdt en behandelt de invasieve exoot in een gesloten omgeving.
 • Alleen personeel met kennis over invasieve exoten voert de activiteiten uit.
 • U zorgt ervoor dat de invasieve exoten niet kunnen ontsnappen.
 • Dieren zijn gemarkeerd of op een andere manier te herkennen.
 • U zorgt voor een continu toezichtsysteem.
 • U heeft een noodplan voor als een invasieve exoot ontsnapt. Hier hoort ook een uitroeiingsplan bij.
 • In de aanvraag omschrijft u hoe u aan deze voorwaarden voldoet. Ook levert u een plan van aanpak aan.

Ontheffing aanvragen

U kunt een ontheffing aanvragen als u aan de voorwaarden voldoet. De ontheffing is maximaal 5 jaar geldig en kost € 100.

Goed om te weten: u kunt in één keer voor meerdere soorten en doelen een ontheffing aanvragen.

Hulpmiddel bij uw aanvraag

U beschrijft in uw aanvraag op welke manier u voldoet aan de voorwaarden. U kunt hiervoor het document Vergunningsvoorwaarden gebruiken. Ook leest u hierin welke informatie u meestuurt bij uw aanvraag. U kunt het document dus gebruiken als hulpmiddel bij uw aanvraag. Wij gebruiken dit document bij de beoordeling van uw aanvraag.

Na uw aanvraag

Na uw aanvraag nemen wij een besluit. Wij hebben hier 13 weken de tijd voor. Deze termijn mogen wij één keer verlengen tot 20 weken. Bijvoorbeeld omdat we meer informatie nodig hebben. Of omdat u aan extra voorwaarden moet voldoen. Dan stoppen wij tijdelijk de behandeltermijn tot wij de informatie hebben ontvangen.

Is uw aanvraag goedgekeurd? Dan bestaat het besluit uit 2 delen: een ontheffing en een bewijs van vergunning. De ontheffing is voor gebruik in Nederland. Hierin staan de handelingen die u mag uitvoeren, de soorten die u mag gebruiken en de voorschriften die u moet opvolgen. Op het bewijs van vergunning staat het precieze aantal dieren of planten dat u mag houden.

Wijzigingen doorgeven

Gaat er iets veranderen in uw situatie? Of heeft u een brief van ons gekregen omdat uw ontheffingsaanvraag niet compleet is? Dan kan het zijn dat u eerst uw ontheffing moet wijzigen of aanvullen. U volgt de stappen hieronder:

Stap 1: U klikt hieronder op de knop Uw aanvraag wijzigen. Er opent een nieuwe pagina.
Stap 2: Bent u nog niet ingelogd? Log dan eerst in via Inloggen.
Stap 3: U klikt op de knop Digitaal post versturen. U gaat automatisch naar het formulier.
Stap 4: U kiest voor het onderwerp WNB Invasieve Uitheemse Soorten.
Stap 5: U volgt de stappen in het formulier.

Wijziging in voorraad

Wijzigt er alleen iets in uw voorraad? Dan vraagt u een bewijs van vergunning aan. Dit is het geval als u:

 • een nieuwe zending planten of dieren krijgt;
 • uw voorraad toeneemt;
 • dieren of planten uitwisselt met andere ontheffinghouders.

Noem bij het indienen van uw aanvraag het nummer van uw huidige ontheffing.

U vraagt een nieuwe ontheffing aan als u andere handelingen wilt gaan uitvoeren of andere soorten wilt gaan gebruiken.

 

Overzicht ontheffingen

U vindt een overzicht van alle ontheffingen op Overzicht ontheffingen invasieve exoten. Hier vindt u alle lopende ontheffingen.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?