Ontheffing aanvragen voor invasieve exoten

Gepubliceerd op:
15 februari 2022
Laatst gecontroleerd op:
23 mei 2022

Gebruikt u invasieve exoten? Bijvoorbeeld voor de productie van medicijnen? Dit mag alleen als u een ontheffing heeft. Deze vraagt u bij ons aan.

Waarvoor kunt u ontheffing aanvragen?

U kunt alleen een ontheffing aanvragen als u de soort gebruikt voor:

  • wetenschappelijk onderzoek;
  • productie voor de medische wetenschap;
  • ex situ bewaren. Dit betekent dat u levende delen van een soort bewaart buiten zijn natuurlijke leefomgeving. Bijvoorbeeld in een zadenbank.

Opvangcentra

Wilt u invasieve exoten opvangen? Daarvoor heeft u een andere ontheffing nodig. U leest hier meer over op Opvangcentrum voor zeezoogdieren, uitheemse diersoorten en invasieve exoten.

Voorwaarden voor een ontheffing

De voorwaarden voor de ontheffing zijn:

  • U houdt en behandelt de invasieve exoot in een gesloten omgeving.
  • Alleen personeel met kennis over invasieve exoten voert de activiteiten uit.
  • U zorgt ervoor dat de invasieve exoten niet kunnen ontsnappen.
  • Dieren zijn gemarkeerd of op een andere manier te herkennen.
  • U zorgt voor een continu toezichtsysteem.
  • U heeft een noodplan voor als een invasieve exoot ontsnapt. Hier hoort ook een uitroeiingsplan bij.

In de aanvraag omschrijft u hoe u aan deze voorwaarden voldoet. Ook levert u een plan van aanpak aan. En het noodplan met een uitroeiingsplan.

Ontheffing aanvragen

U kunt een ontheffing aanvragen als u aan de voorwaarden voldoet. De ontheffing is maximaal 5 jaar geldig en kost € 100.

Goed om te weten: u kunt in één keer voor meerdere soorten en doelen een ontheffing aanvragen.

Hulpmiddel bij uw aanvraag

U beschrijft in uw aanvraag op welke manier u voldoet aan de voorwaarden. U kunt hiervoor het document Vergunningsvoorwaarden gebruiken. Ook leest u hierin welke informatie u meestuurt bij uw aanvraag. U kunt het document dus gebruiken als hulpmiddel bij uw aanvraag. Wij gebruiken dit document bij de beoordeling van uw aanvraag.

Na uw aanvraag

Na uw aanvraag nemen wij een besluit. Wij hebben hier 13 weken de tijd voor. Deze termijn mogen wij één keer verlengen tot 20 weken. Bijvoorbeeld omdat we meer informatie nodig hebben. Of omdat u aan extra voorwaarden moet voldoen. Dan stoppen wij tijdelijk de behandeltermijn tot wij de informatie hebben ontvangen.

Overzicht ontheffingen

U vindt een overzicht van alle ontheffingen op Overzicht ontheffingen invasieve exoten. Hier vindt u alle lopende ontheffingen.

Vragen over een ontheffing voor invasieve exoten?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?