Kennis en onderwijs

Laatst gecontroleerd op:
20 september 2023
Gepubliceerd op:
31 augustus 2022

Kennis is belangrijk voor onze welvaart. Om de Nederlandse arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken en om onze kenniseconomie te beschermen, investeert Nederland in het verbeteren van kennis en onderwijs. Bovendien is het beschermen van kennis essentieel voor een ambitieuze samenleving zoals die van Nederland. Lees op deze pagina hoe de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) u helpt bij kennisbescherming en kennisoverdracht.

Ondernemers, onderwijsinstellingen en kennisinstellingen zoeken regelmatig verbinding met elkaar. Het kan hierbij gaan om het delen van ervaringen, maar het kan ook gaan om unieke samenwerkingen waar beide partijen baat bij hebben. Ook zoeken gelijkgestemden elkaar op om kennis te delen, om er zo samen sterker van te worden. RVO ondersteunt initiatieven die bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs en hoe we omgaan met kennis. 

Uitgelichte regelingen

Voor initiatieven die kennis en onderwijs bevorderen of stimuleren is er een breed aanbod van subsidies en regelingen. RVO voert een aantal hiervan uit, die we hieronder toelichten. Natuurlijk zijn we niet de enige organisatie die hierbij helpt. Daarom vindt u op deze pagina ook een overzicht met stimuleringsregelingen van andere organisaties.

Kennisdelen: praktijkvoorbeeld

De urgentie om de luchtvaartindustrie te verduurzamen, neemt toe. In dat licht werkt de Dutch Turbulence Task Force aan een veelbelovende aanpak. Het samenwerkingsverband tussen de TU Delft, start-up Dimple en Transavia ontwikkelt innovatieve technieken om de wrijvingsweerstand van vliegtuigen – en daarmee het brandstofverbruik – te verminderen.

"De TSH-regeling stimuleert en bevordert de verbinding tussen alle partijen in onze waardeketen. Er is een mooie samenwerking tussen de kennis van de TU, de drive van een start-up als Dimple en vliegtuigmaatschappij Transavia. Daarnaast kunnen we dankzij de regeling internationaal de samenwerking opzoeken."

Max Knoop
Onderzoeker TU Delft
Max Knoop

Uw kennis beschermen

Kennis kunt u beschermen met octrooien.  Denk aan een technisch product of proces. Het aanvragen van een octrooi en het proces er naartoe is niet altijd even eenvoudig. Onze adviseurs van Octrooicentrum Nederland (OCNL) denken daarom graag met u mee. Neem alvast een kijkje op de octrooipagina. Wat is voor u van toepassing en hoe kan OCNL u het beste helpen?

Naast dat octrooien perfect zijn om kennis te beschermen, bieden ze ook een scala aan kennis voor anderen en voor u. Want dankzij octrooidatabanken zoals Espacenet, kunt u onderzoek doen naar bestaande octrooien en ook inspiratie opdoen. Het zoeken in de databanken vergt enige kennis, die brengt OCNL u graag bij tijdens gratis webinars en workshops.  Ook bieden zij webinars en workshops aan die zich meer focussen op het aanvraagproces.

"Het is belangrijk dat je slim omgaat met intellectueel eigendom. Door je innovaties te beschermen, of juist door je kennis op een goede manier te delen met bijvoorbeeld samenwerkingspartners of investeerders."

Edwin Tazelaar
CTO HyMatters
Edwin Tazelaar, CTO HyMatters

Kennisbescherming voor studenten

Studenten van de Hogeschool Rotterdam kunnen bij de Startup Academy een workshop over octrooien volgen. De academy is de plek voor studenten van de hogeschool die ondernemer zijn of willen worden. Maar eigenlijk moeten álle opleidingen van Hogeschool Rotterdam octrooi-onderwijs aanbieden, vindt Ans Boersma, manager van de Startup Academy.

Samenwerking bedrijfsleven en onderwijs

In de O2LAB serie 'De betrokken ondernemer' delen ondernemers hun verhaal over hoe zij met het onderwijs samenwerken. Bekijk hieronder de video van één van de ondernemers: Marloes de Ruiter.

Bent u tevreden over deze pagina?