Kennisplein grondstoffen - internationaal

Laatst gecontroleerd op:
26 april 2024
Gepubliceerd op:
3 november 2021

Het Nederlands Strategisch Platform (NSP) is de internationale liaison van het Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie (UPCM). NSP verbindt wat we willen in Nederland met wat er gebeurt in de Europese Unie en stuurt het beleid van de Europese Unie (EU) bij waar gewenst. Doet u zaken in het buitenland? Het Nederlands Strategisch Platform kan u daarbij helpen.

NSP faciliteert Europese netwerken voor grote innovatieprojecten, identificeert mogelijkheden voor EU-funding, kaart wettelijke belemmeringen aan via achterbanconsultaties en identificeert internationale kwetsbaarheden en kansen voor circulaire economie en/of grondstoffen. NSP vertegenwoordigt Nederland in meerdere EU-beleidswerkgroepen, onder andere het European Innovation Partnership on Raw Materials en de hieraan verbonden European Raw Materials Alliance. Daarnaast zoekt het team internationale samenwerking op met landen buiten de EU.

Op deze website krijgt u informatie over wet- en regelgeving die door het Europees Parlement wordt voorbereid en waarover u via internet wordt geconsulteerd. U kunt reageren op nieuwe voorstellen voor wet- en regelgeving, zodat uw reactie bijdraagt aan een verbetering van de regelingen.

Op het moment dat er nieuwe calls of raadplegingen komen, organiseren wij daarover een bijeenkomst. Heeft u vragen over calls of raadplegingen, neem dan contact op met onze adviseur via het e-mailadres nsp@rvo.nl of via telefoonnummer 088-0422527.

Op dit moment verwachten wij voor 3 onderwerpen op 3 momenten concrete publicaties, zie onderstaande tabel voor de verwachte datum. Voor deze onderwerpen organiseren we ongeveer één week na deze datum een online raadpleging van belanghebbenden. Heeft u belangstelling voor één of meerdere van deze raadplegingen? Mail dan naar nsp@rvo.nl.

Overzicht raadplegingen

Onderwerp

Wanneer

Kritieke Grondstoffen Verordening (CRMA): matchmaking en consultatie aggregatie tot 7 mei 2024
Kritieke Grondstoffen Verordening (CRMA): informatiedag voor strategische projectvoorstellen 30 april 2024, van 14:00 tot 16:00 uur

EU-financiering

De EU ondersteunt organisaties om de omslag te maken naar circulair ondernemen. In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de meest relevante regelingen. Wilt u bijvoorbeeld weten wanneer een regeling opent of hoeveel budget er nog is? Deze informatie staat op de pagina van de regeling.

Overzicht

Regeling

Wat kunt u financieren?

LIFE demo of pilot (internationale samenwerking)
Horizon Europe
  • onderzoek en innovatie (download hieronder de wegwijzer voor calls op het gebied van circulaire maakindustrie, vooral de geel gearceerde calls zijn relevant)
  • voor het maken van materiaalpaspoorten is er de call Digital Product Passport: Cloud, Data and Artificial Intelligence. De deadline voor indienen is 23 september 2023.
Interreg
  • onderzoek, ontwikkeling, experimenteren, marktintroductie
  • gemiddeld, 1,5 - 4 miljoen euro per project

Wij helpen en adviseren u, zodat uw aanvraag kwalitatief sterk is en u de meeste kans maakt op EU-subsidie. Neem ook hiervoor contact op met onze adviseur nsp@rvo.nl of 088-0422527.

MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent dat u rekening houdt met zaken op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden en milieu. U leest er meer over op de pagina Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) op Rijksoverheid.nl.

OESO

Het is de verantwoordelijkheid van zowel bedrijven als de overheid dat schaarse of schadelijke grondstoffen een steeds kleiner aandeel in onze productie en economie krijgen. Of dat deze vervangen worden door duurzame alternatieven. Daarom verwacht het kabinet van bedrijven dat zij zich houden aan de internationale kaders voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Die kaders worden gevormd door de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen, waar Nederland zich aan committeert.

Risicoanalyse voor internationaal zakendoen

De MVO Risico Checker is voor ondernemers die inkopen, exporteren of zelf produceren in het buitenland. Na het doen van deze (korte) test weet u welke internationale MVO-risico’s u loopt met uw handelsactiviteiten, en wat u kunt doen om de risico’s te beperken.

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?