Zakendoen in Angola

Gepubliceerd op:
19 augustus 2020
Laatst gecontroleerd op:
25 oktober 2023

Angola kennen we vooral van de burgeroorlog die er decennialang woedde. Minder bekend is dat de Angolese bodem zowel olie als diamant bevat. Maar hoe doet u zaken in Angola? Waar liggen de kansen voor u? En waar vindt u informatie over IMVO? Deze pagina helpt u op weg bij zakendoen in Angola.

Angola (David Stanly CC-BY-2.0)

Heeft u na het lezen van het onderstaande nog vragen over het exporteren naar Angola? Neem dan contact op met een van onze adviseurs. Samen met het diplomatieke netwerk in dit land kunnen we u helpen om van uw export naar Angola een succes te maken.

Inwoners en maatschappij van Angola

Als u zaken wilt doen in Angola, is het goed om de politieke situatie te kennen. Het gebied dat nu Angola heet was ooit onderdeel van het voormalige koninkrijk Kongo. In 1914 kwam het gebied los van Kongo en werd het een kolonie van Portugal. 60 jaar later (1975) kreeg Angola zijn onafhankelijkheid, waarna een burgeroorlog volgde die tot 2002 zou voortwoekeren. Na 38 jaar leiderschap trad in 2017 president José Eduardo dos Santos af, om plaats te maken voor de nieuwe leider João Lourenço.

Tegenwoordig is Angola een presidentiële republiek met ruim 30,2 miljoen inwoners (2017). Meer dan een kwart daarvan woont in hoofdstad Luanda. Angola kent ongeveer net zoveel katholieken (41%) als protestanten (38%). De officiële taal is Portugees, maar er wordt ook een groot aantal inheemse talen gesproken. Angola herbergt een flink aantal etnische groepen, waaronder de Bakongo en de Ovimbundu.

Ondanks al haar bodemschatten (en daarmee potentiële rijkdom) heeft Angola de nodige sociale problemen. Armoede, analfabetisme, corruptie en werkloosheid zijn daar een paar van. Angola heeft een opvallende bevolkingsopbouw. Bijna de helft van de bevolking is jonger dan 15 jaar. De levensverwachting is relatief laag. Mannen worden gemiddeld net geen 60, vrouwen 63.

Daarnaast heeft de oorlog nog wat sporen nagelaten, in de vorm van vele onontplofte landmijnen. Op de Human Development Index van de VN staat Angola op plaats 148 (2020).

Economie van Angola

De economie van Angola drijft vooral op olie. Angola's export bestaat voor meer dan 90% uit de uitvoer van olie. Ook de uitvoer van diamanten is belangrijk, met 5% van de totale export. Het maakt Angola sterk afhankelijk van de wisselende wereldprijzen voor olie en diamant. Onder meer lagere olieprijzen zorgden ervoor dat de Angolese economie de afgelopen jaren kromp.

De economie heeft ook te kampen gehad met de naweeën van de burgeroorlog. Om de vernielde infrastructuur weer in orde te krijgen, stopte Angola veel geld in de wederopbouw ervan. Dat geld was afkomstig van kredieten van onder meer China, Brazilië en Portugal.

De agrarische sector is ook belangrijk voor Angola. Hoewel deze sector maar een klein deel van het bruto binnenlands product (bbp) genereert, werkt meer dan 80% van de werkzame bevolking hierin. De landbouwproducten en het vee zijn vooral bedoeld voor het eigen levensonderhoud.

Angola is 1 van de 16 leden van de Southern African Development Community (SADC). Deze organisatie zet zich in voor (onder meer) economische groei en vermindering van armoede binnen de lidstaten. De SADC heeft een Economic Partnership Agreement (EPA) gesloten met de EU, maar Angola doet daar (nog) niet aan mee.

Recente economische ontwikkelingen

De vraag naar olie daalde als gevolg van de coronapandemie, zodat de inkomsten uit de olie-export afnamen. De Angolese economie kromp in 2020 met ongeveer 4,7%. Landbouw, de dienstensector en de oliesector groeiden in afgelopen jaren. In 2022 groeide de economie weer met 3%. De Angolese economie had wel te lijden onder toegenomen inflatie.

Meer weten over de recente economische ontwikkelingen in Angola? Bekijk dan de analyse van de Wereldbank.

Handel Nederland - Angola

Voor Nederland staat Angola op nummer 51 wat betreft landen waar we goederen heen exporteren (voorlopige cijfers 2022). In 2021 bedroeg de export van Nederlandse goederen naar Angola € 397,0 miljoen.

Meer weten? De volgende bronnen bieden meer handelscijfers van Angola:

Handelsrelatie EU – Angola

Angola valt onder het 'Everything But Arms' stelsel van de EU. Dit betekent dat alle producten behalve wapens en munitie onder voorwaarden tarief- en quotumvrij geïmporteerd kunnen worden in de EU. Kijk in deze tabel welke bewijsstukken u nodig heeft wanneer u importeert uit landen die onder dit stelsel vallen. Angola valt onder de APS-landen.

Zakelijke kansen in Angola

Landbouw

Het rapport 'Boosting the Food & Agribusiness Sector in Angola' (zie hieronder) analyseert de voedsel- en landbouwsector in Angola. Angola is een land met enorme kansen in voedsel en landbouw, maar de sector staat nog in de kinderschoenen. Financiële instellingen spelen een belangrijke rol bij ontwikkeling van de sector en ontsluiting van de kansen in Angola.

Vooral in de fruitsector en de Lobito-corridor liggen er mogelijkheden. Lees hier meer over in het rapport onderaan deze paragraaf.

Daarnaast kan het rapport 'K2K Huambo Phase II: Strengthen the capacity of Labsidger to offer geodata based products' helpen bij landbouwprojecten in Angola. Het K2K-project was een samenwerkingsproject, dat de José Eduardo dos Santos Universiteit (UJES) in Huambo en de Wageningen University & Research (WUR) in Nederland uitvoerden van 2017 tot 2019. Het doel was om kennis over geo-informatica en remote sensing (RS) in de Angolese landbouwsector aan te vullen. Dat helpt de productiviteit van deze sector te verbeteren. Download het rapport hieronder.

Marktrapporten landbouw Angola

Watermanagement

Ook voor experts op het gebied van watermanagement biedt Angola kansen. De Dutch Search Support Water (DSS Water) en het Dutch Risk Reduction Team (DRR) zoeken soms experts voor hun waterprojecten. Op onze Engelstalige website vindt u meer informatie over DSS Water/DRR.

"Maak gebruik van de kennis van het postennetwerk en ga zelf op bezoek! Ga bijvoorbeeld een keer mee met een handelsmissie."

Bekijk 9 tips van 3 experts over zakendoen in zuidelijk Afrika

Alwin Quispel
Business Development Coach Afrika

Aanbestedingen

Op de websites van de Wereldbank en de African Development Bank staan regelmatig aanbestedingen voor projecten in Angola. Nog nooit samengewerkt met deze banken? Bekijk het filmpje over zakendoen met ontwikkelingsbanken.

Heeft u vragen over zakelijke kansen in Angola? Of bent u op zoek naar zakenpartners? Neem dan contact op met onze regio-adviseurs voor Angola. Zij kunnen u meer vertellen over de sectoren en u helpen met het voldoen aan de wet- en regelgeving.

Zakendoen in Angola

Ease of Doing Business

Bij de Wereldbank vindt u informatie over alle praktische zaken die komen kijken bij het starten van een eigen bedrijf in Angola. In de rubriek 'Ease of Doing Business' van de Wereldbank vindt u informatie over bouwvergunningen, de registratie van onroerend goed en het betalen van belastingen. Angola staat op plaats 177 in de Ease of Doing Business 2020.

Let op: De Wereldbank heeft onregelmatigheden gevonden in de ranglijsten van 2018 en 2020. Na intern onderzoek (pdf) is besloten om met de Doing Business-rapporten te stoppen. De Wereldbank werkt momenteel aan de nieuwe methode B-READY om een betrouwbare ranglijst te maken. Deze is nog niet beschikbaar. Kijk voor updates op de website van de Wereldbank.

Zakelijke do's-and-don'ts

Kennis van de plaatselijke zakencultuur vergroot uw kans op succesvol zakendoen. Lees onze Do's-and-don'ts in Angola voor praktische tips om uw zakenrelaties goed te beginnen.

Hulp bij financiering

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland helpt u graag uw financiering rond te krijgen. Lees op onze pagina hulp bij financiering om te kijken hoe wij u kunnen helpen. Kijk ook in de subsidiewijzer welke subsidies er voor Angola mogelijk zijn.

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen

Internationaal zakendoen biedt kansen, maar kent ook uitdagingen. Deze vragen om een goede voorbereiding. Let erop dat u op een maatschappelijk verantwoorde manier onderneemt in het buitenland. Zo kunt u helpen de lokale situatie te verbeteren, bouwt u aan een goede reputatie en een toekomstbestendige onderneming.

De Nederlandse overheid verwacht dat u als ondernemer de risico's voor mens en milieu in uw bedrijfsvoering én in de internationale waardeketen in kaart brengt. En dat u de negatieve gevolgen daarvan voorkomt en aanpakt. Ook moet u hierover communiceren. Dit heet due diligence (gepaste zorgvuldigheid). Hierbij volgt u de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen over maatschappelijk verantwoord ondernemen.  

Onderzoek de risico's

Ondernemen is niet zonder risico's. Elk land biedt uitdagingen. De volgende bronnen geven u een eerste indruk van mogelijke IMVO-risico's. Het is belangrijk dat u deze zelf goed onderzoekt, voordat u zakendoet in het buitenland. Blijf ook op de hoogte van lokale ontwikkelingen.

Meer weten of hulp nodig?

Exportregels voor Angola

Documenten en procedures

De volgende bronnen bieden informatie over exportregels:

Tijdelijke invoer

Angola is geen ondertekenaar van de ATA-conventie en u kunt dus geen gebruik maken van een ATA-carnet.

Export strategische goederen

Op Rijksoverheid.nl vindt u informatie over de export van militaire en dual-use goederen (goederen die ook militair gebruikt kunnen worden).

Hulp van de ambassade

De ambassade in Luanda staat klaar om u te helpen bij al uw ondernemersvragen. De medewerkers ter plekke kennen de lokale markt, signaleren kansen en geven praktische tips. Bovendien kunnen zij deuren openen die voor anderen gesloten blijven.

Lijkt de plaatselijke overheid niet mee te willen werken of zijn er andere drempels? Vaak kent de ambassade de mensen die deze obstakels weg kunnen nemen. Bij zakelijke conflicten kunnen de ambassademedewerkers u in contact brengen met juristen en fiscalisten.

Bekijk de contactinformatie van de ambassade op de website Nederland Wereldwijd. Daar vindt u ook het reisadvies voor Angola. Op de website Agroberichten buitenland vindt u informatie over de landbouwraad in Pretoria (Zuid-Afrika). Deze houdt zich ook bezig met Angola.

Meer weten?

Vragen over ondernemen in Angola?

Onze adviseurs helpen u graag verder.

Bent u tevreden over deze pagina?