Exportregels Australië

Laatst gecontroleerd op:
5 december 2023
Gepubliceerd op:
27 januari 2012

U heeft uw kansen onderzocht en nu wilt u uw product naar Australië exporteren. Wat moet u allemaal regelen? Deze pagina helpt uw product op weg naar de Australische markt.

Australische product- en verpakkingseisen

Voordat u uw producten naar Australië laat vervoeren, moet u ervoor zorgen dat uw producten aan alle verplichtingen voldoen. Dit kunnen zowel eisen aan uw product zelf zijn, als eisen aan de verpakking en etikettering van uw product. Voldoen uw producten niet aan de in Australië geldende eisen? Dan mogen zij daar niet op de markt gebracht worden.

Op deze pagina leest u meer over de belangrijkste eisen voor producten en verpakkingen in Australië:

Uw producten exporteren naar Australië

De uitvoeraangifte

Gaat u producten exporteren buiten de Europese Unie? Dan moet u aangifte doen bij de Nederlandse douane. Deze aangifte geldt voor alle goederen die in Europa zijn gemaakt (of op de gemeenschappelijke Europese markt zijn gebracht) en die de gemeenschappelijke markt verlaten. Dit heet de 'uitvoeraangifte' of exportaangifte (EX-A).

Kijk verder op de website van de Douane hoe u de uitvoeraangifte doet.

Levering en Incoterms: het logistieke proces

Om de goederen daadwerkelijk bij uw klant te krijgen, moet u het logistieke proces regelen. Hierbij kunt u de internationaal bekende Incoterms gebruiken. Dat zijn afspraken over het transport, de verzekering en de plaats van aflevering van de goederen.

Bekijk de informatie over Incoterms (KVK) en het eventueel uitbesteden van logistiek (evofenedex).

Gebruik Access2Markets: de bron over exportregels

De online portal Access2Markets van de Europese Commissie is dé bron voor informatie als u wilt exporteren naar landen buiten de EU. Denk daarbij aan:

  • producteisen;
  • registratie van de exportproducten;
  • benodigde exportdocumenten;
  • vergunningen;
  • invoerrechten.

Heeft u niet eerder met Access2Markets gewerkt? Gebruik dan ons stappenplan Exporteren buiten de EU: Access2Markets.

Wilt u graag weten of er invoerrechten gelden voor uw product? Kijk dan op de speciale sectie over tarieven op Access2Markets. Vul dan ook eerst uw HS-code en het land in.

Exportdocumenten in Nederland

Naast de eisen aan uw product, de uitvoeraangifte en het logistieke proces, moet u ook de exportdocumenten goed regelen. Veel exportdocumenten zijn niet verplicht, wel sterk aan te raden. Het kan ook zijn dat uw klant erom vraagt. De documenten die u nodig heeft, hangen vaak af van uw situatie en het soort producten dat u levert.

Certificaat van oorsprong

Voor sommige exportproducten maakt het uit waar zij vandaan komen. Bijvoorbeeld omdat het land waarnaar u exporteert de invoer van producten uit bepaalde landen beperkt, blokkeert of juist stimuleert. Met een certificaat van oorsprong kunt u aantonen uit welk land uw product komt.

Meer weten over certificaat van oorsprong of wilt u er een aanvragen? Kijk dan op de pagina van de KVK over het certificaat van oorsprong. Neem contact op met de Kamer van Koophandel via telefoon of chat.

Andere exportdocumenten

Kijk op de website van ondernemersvereniging evofenedex voor een overzicht van de meest voorkomende exportdocumenten.

Exportdocumenten in Australië

Documenten voor inklaring

Zijn uw goederen bij de douane in Australië aangekomen? Zorg dat de documentatie voor inklaring alvast klaarstaat. Access2Markets licht toe wat u moet regelen in het hoofdstuk 'Customs Clearance' (vul eerst uw HS-code en het land in). Denk onder andere aan:

  • handelsfactuur
  • vrachtdocument
  • paklijst

Tijdelijke invoer

Voor tijdelijke in- en uitvoer van goederen naar Australië kunt u gebruikmaken van een ATA-carnet. Met dit internationale douanedocument heeft u minder kosten en doorloopt u eenvoudiger douaneprocedures. U betaalt geen btw, invoerrechten of borgsommen. Een ATA-carnet is 1 jaar geldig.

De aanvraag van een ATA-carnet doet u bij de Kamer van Koophandel (KVK). U kunt het carnet gebruiken bij de tijdelijke in- en uitvoer van bijvoorbeeld reclamemateriaal, bepaalde gereedschappen en muziekinstrumenten. Waarvoor u het ATA-carnet precies kunt gebruiken, verschilt per land. U vindt de toepassingsmogelijkheden op de landenlijst ATA-carnets (pdf).

Productspecifieke documenten

Afhankelijk van uw product moet u mogelijk bepaalde certificaten, licenties en vergunningen regelen voor de douane-inspectie. Kijk hiervoor bij Producteisen in Australië.

Agentenwetgeving

Als het om goederen gaat die Australië binnen komen, is volgens de Australian Border Force (ABF) de agent, dealer of importeur in Australië verantwoordelijk voor het in orde brengen van het noodzakelijke papierwerk. Zij moeten er ook voor zorgen dat de Australische wet- en regelgeving wordt nageleefd.

Handelsakkoorden en handelsbelemmeringen

Ook al heeft u uw handel goed georganiseerd, economische ontwikkelingen kunnen hier invloed op hebben. Zo kunnen nieuwe handelsverdragen voordelig zijn voor u. Aan de andere kant kunt u ook handelsbarrières of andere maatregelen tegenkomen tijdens het exporteren.

Momenteel onderhandelen Australië en de EU over een handelsakkoord.

Tot slot: wat mag u niet invoeren?

Diverse goederen zijn verboden om in te voeren. Hiervoor kunt u kijken op Access2Markets. Onder het hoofdstuk 'Prohibited imports' staat welke goederen u niet naar Australië mag exporteren (vul eerst uw HS-code en het land in).

Kijk ook op de website van Australian Border Force.

Meer weten?

Vragen over exporteren naar Australië?

Onze adviseurs denken graag met u mee.

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?