Zakelijke kansen in Chili

Laatst gecontroleerd op:
4 maart 2024
Gepubliceerd op:
16 juli 2012

De economie van Chili biedt u veel kansen. Wilt u ondernemen in Chili? Ga goed voorbereid aan de slag. Verdiep u in de markt: hoe werkt export naar Chili, waar vindt u informatie over IMVO en hoe vindt u een betrouwbare zakenpartner? Gelukkig staat u niet alleen. RVO helpt u met uw internationale ambities.

Op deze pagina lichten we enkele kansrijke sectoren en rapporten uit. Staat uw sector er niet bij? Neem dan contact op met ons. Onze adviseurs kunnen u helpen met het verkennen van de markt en het vinden van kansen en de juiste zakenpartners. Samen met ons netwerk in het buitenland helpen we u op weg in Chili.

Kansen in de waterstofsector van Chili

De waterstof-energiesector staat wereldwijd op een keerpunt. Door de energietransitie beseffen landen en bedrijven dat het gebruik van waterstof en waterstofderivaten (ammoniak, methanol en synthetische brandstoffen) steeds belangrijker wordt. Een combinatie van goedkope hernieuwbare elektriciteit én de beschikbaarheid van land zorgt ervoor dat Latijns-Amerika in de belangstelling staat van (internationale) waterstofecosystemen.

Stimulansen, standaardisatie en certificering

Nederlandse organisaties zullen profiteren van kennisdeling, en capaciteitsopbouw op het gebied van beleid en stimulansen, standaardisatie en certificering in Latijns-Amerika.

Marktrapport waterstof

De marktstudie "Assessment of opportunities for Dutch companies in developing hydrogen ecosystems in Argentina, Chile, Colombia, Mexico, Panama and Uruguay" is in het najaar van 2021 uitgevoerd door consultantbureau Hinicio en geeft verder inzicht in de kansen die er liggen.

Lees de samenvatting en vraag het rapport direct aan

Kansen in duurzame energie in Chili

Chili is erg vooruitstrevend als het gaat om duurzame energie. Momenteel komt 20% van de Chileense energie uit de zon, de wind en aardwarmte (geothermie). De verwachting is dat in 2050 zeker 90% van de energie in het land duurzaam zal zijn. De reden hiervoor is de Atacama-woestijn.

De Atacama-woestijn is perfect voor het opwekken van duurzame energie omdat:

  • de zon er 365 dagen per jaar schijnt (zonne-energie);
  • er altijd een straffe wind waait (wind-energie);
  • er in het gebied vulkanen aanwezig zijn (geothermische energie). 

Kansen in de circulaire economie van Chili

Bent u actief in agrifood, watermanagement of duurzame verpakkingen? Dan liggen er misschien zakelijke kansen voor u in Chili. Bekijk de serie webinars over Circular Business Opportunities voor meer informatie.

Ontdek uw kansen

Waar liggen de meeste kansen voor u? RVO kan voor uw bedrijf de markt verkennen en uitzoeken wat de mogelijkheden zijn in Chili. Neem contact op met onze adviseurs en vraag een marktverkenning aan.

Aanbestedingen en subsidies

Kansrijke aanbestedingen

Internationale organisaties zoals de Wereldbank en de Verenigde Naties geven jaarlijks miljarden euro's aan projecten uit. Uit deze projecten komen veel opdrachten. Hier liggen ook zakelijke kansen voor u. Bekijk internationale aanbestedingen via de volgende bronnen:

Bekijk voor meer informatie ook onze pagina over internationale organisaties.

Subsidies en financiering

Heeft u financiering nodig voor uw bedrijf om de grens over te gaan? Wij helpen u graag uw financiering rond te krijgen.

In onze subsidie- en financieringswijzer vindt u alle subsidies en regelingen die openstaan voor aanvragen. Geef aan wie u bent en wat u zoekt, en u krijgt een overzicht op maat. Wij voeren deze subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van verschillende Nederlandse ministeries en de Europese Commissie.

Twijfelt u over welke financiering bij u past? Onze adviseurs denken graag met u mee, ook over financiering buiten RVO. Neem contact op voor persoonlijk advies.

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen

Internationaal zakendoen biedt kansen, maar kent ook uitdagingen. Deze vragen om een goede voorbereiding. Let erop dat u op een maatschappelijk verantwoorde manier onderneemt in het buitenland. Zo kunt u helpen de lokale situatie te verbeteren, bouwt u aan een goede reputatie en een toekomstbestendige onderneming.

De Nederlandse overheid verwacht dat u als ondernemer de risico's voor mens en milieu in uw bedrijfsvoering én in de internationale waardeketen in kaart brengt. En dat u de negatieve gevolgen daarvan voorkomt en aanpakt. Ook moet u hierover communiceren. Dit heet due diligence (gepaste zorgvuldigheid). Hierbij volgt u de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen over maatschappelijk verantwoord ondernemen.  

Onderzoek de risico's

Ondernemen is niet zonder risico's. Elk land biedt uitdagingen. De volgende bronnen geven u een eerste indruk van mogelijke IMVO-risico's. Het is belangrijk dat u deze zelf goed onderzoekt, voordat u zakendoet in het buitenland. Blijf ook op de hoogte van lokale ontwikkelingen.

Meer weten of hulp nodig?

Marktrapporten met kansrijke sectoren

Samen met het buitenlandnetwerk van ambassades, consulaten, Netherlands Business Support Offices (NBSO's), Innovatie Attachés en LNV-raden publiceren wij rapporten over kansrijke sectoren in het buitenland. Hieronder vindt u rapporten over de belangrijkste sectoren in Chili.

Op internationaalondernemen.nl vindt u ook relevante informatie over sectoren en zakelijke mogelijkheden. Naast het buitenlandnetwerk plaatsen ook particuliere partijen hier interessante marktrapporten.

Downloads

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?