China: Bij wie kunt u terecht?

Gepubliceerd op:
4 augustus 2020
Laatst gecontroleerd op:
6 november 2020

Op deze pagina vindt u een overzicht van de belangrijkste posten en afdelingen van het Nederlands economisch netwerk in China. Het netwerk bestaat uit de economische afdelingen van de ambassade in Peking, de consulaten-generaal in Chongqing, Guangzhou, Shanghai en Hong Kong, en de Netherlands Business Support Offices in Chengdu, Dalian, Jinan, Nanjing, Qingdao en Wuhan.

Bent u zich nog aan het oriënteren op de stap naar het buitenland en weet u nog niet zeker of u in China gaat ondernemen? Neem dan eerst contact op met RVO. Onze adviseurs bekijken samen met u de kansen in uw sector. Doet u al zaken in China of heeft u concrete plannen om die kant op te gaan? Dan kan het ambassadenetwerk ter plaatse u helpen.

Economische afdeling Peking

Heeft u concrete vragen over zakendoen op de Chinese markt? U kunt bij het economisch team terecht voor praktische informatie, contacten leggen of advies over de kansen in uw sector. Ook kan het team vragen beantwoorden over wet- en regelgeving of het ondernemersklimaat.

De ambassade kan u bijvoorbeeld introduceren bij contacten uit het uitgebreide netwerk. Ook kunnen zij samen met u een evenement organiseren op de ambassade in Peking, om zo uw dienst of product onder de aandacht te brengen. Het economisch team kan u daarnaast helpen bij het vinden van een zakenpartner. Zij kennen de cultuur en weten de weg bij lokale instanties. Dat is goud waard wanneer u een nieuwe markt betreedt.

Contactgegevens

T: +86 108 532 02 05
E: pek-ea@minbuza.nl

Welke consulaten-generaal zijn er in China?

Consulaat-generaal Shanghai

T: +86 212 208 72 88
E: sha-ea@minbuza.nl

Consulaat-generaal Guangzhou

T: +86 203 813 22 00
E: gnz-ea@minbuza.nl

Consulaat-generaal Chongqing

T: +86 236 399 70 00
E: cho-ea@minbuza.nl

Consulaat-generaal Hong Kong

T: +85 225 999 200
E: hon-ea@minbuza.nl

NBSO's in China

In China kunt u terecht bij 6 Netherlands Business Support Offices (NBSO's).

NBSO Chengdu

T: +86 288 692 30 61
E: nbsochengdu@nbsochengdu.com

NBSO Dalian

T: +86 411 398 699 98
E: nbsodalian@nbsodalian.com

NBSO Shenzhen 

E: nbsoshenzhen@nbsoshenzhen.com

NBSO Nanjing

T: +86 258 470 37 07
E: nbsonanjing@nbsonanjing.com

NBSO Qingdao

T: +86 532 667 775 15
E: nbsoqingdao@nbsoqingdao.com

NBSO Wuhan

T: +86 278 576 65 11
E: nbsowuhan@nbsowuhan.com

Landbouwnetwerk in China

De Rijksoverheid is met 5 landbouwafdelingen vertegenwoordigd in China: op de ambassade in Peking en de consulaten-generaal in Chongqing, Guangzhou, Shanghai en Hongkong. De landbouwvertegenwoordigingen houden zich onder andere bezig met de volgende activiteiten:

  • Informatie verstrekken over het beleid, programma’s en activiteiten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
  • De lokale agribusiness en organisaties voorzien van adequate, actuele en accurate informatie over de Nederlandse landbouwpraktijk, procedures, handelscontacten, wetgeving en producten of onderzoek.
  • Nederlandse ondernemers en organisaties ondersteunen in het aangaan van nieuwe contacten of in de opbouw van netwerken door het aanleveren van relevante informatie.
  • De afzet bevorderen van Nederlandse landbouwtechnologie en -producten, inclusief voedingsmiddelen, o.a. door het organiseren van beurzen, seminars en missies.
  • Contacten onderhouden met Chinese ministeries en andere instanties op het gebied van land- en tuinbouw, dierziektenbestrijding, plattelandsontwikkeling en biodiversiteit.

Bekijk ook de publicaties van het landbouwteam in China

Contactgegevens

E: pek-lnv@minbuza.nl
T: +86 10 853 202 60
Fax: +86 10 853 203 03

Innovatie Attaché-netwerk

China is een hub voor internationaal talent en internationale verbindingen in innovatie, technologie en wetenschap. Nederland heeft daarbij een uitstekende reputatie als samenwerkingspartner.

De vestigingen van het IA-netwerk in Peking, Guangzhou en Shanghai volgen de technologische ontwikkelingen in China en werken als verbinder tussen Chinese en Nederlandse partijen. Bekijk ook onze publicaties over innovatie in China.

Douaneattaché

Op de ambassade in Peking is een douaneattaché geplaatst. Deze draagt bij aan een intensievere samenwerking tussen de Nederlandse en Chinese douaneadministraties. Een belangrijk onderdeel hiervan vormen opleidingen, bijvoorbeeld op het gebied van management.

Naast douanefraudebestrijding werkt de douaneattaché mee aan de uitvoering van een gezamenlijke pilot van de EU, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en China. Deze pilot houdt zich bezig met de totstandkoming van 'Smart and Secure Trade Lanes' tussen een aantal Europese en Chinese zeehavens. De pilot is van belang voor de economische relatie tussen de EU/Nederland en China.

Uiteindelijk doel is een effectieve douanecontrole met inzet van de modernste technische middelen, waarbij ook veiligheid een belangrijke rol speelt.

Voor informatie over douaneafhandeling neemt u contact op met de Douanetelefoon in Nederland.

Contactgegevens

E: pek-customs@minbuza.nl

Afdeling Infrastructuur en Waterstaat

Het infrastructuur-, waterstaat- en milieu-team is binnen de ambassade het aangewezen team van het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het team heeft goede banden met verschillende Chinese ministeries, daaraan verbonden organisaties en NGO's. Ook heeft het team goed contact met onderzoeksinstituten die actief zijn op het gebied van transport en infrastructuur (spoor, luchtvaart, scheepvaart, slim & duurzaam transport), water (management en klimaatbestendigheid) en milieu (circulaire economie).

Focusgebieden

Het team richt zich vooral op wederzijdse samenwerking en kennisinnovatie in de focusgebieden van de ministeries. Het team wil Nederlandse ondernemers die actief (willen) zijn in de Chinese infra- en milieusector ondersteunen samen met het uitgebreide netwerk van consulaten-generaal en NBSO's in China.

Contactgegevens

Peking
Naam Functie
Bart Pauwels Ambassaderaad voor Water en Infrastructuur
Wang Jia

Medewerker circulaire economie, milieu en klimaatadaptie

Huang Mei Medewerker transport/infrastructuur en watermanagement

 

Shanghai
Naam Functie
Stella Shao Medewerker transport/infrastructuur en watermanagement

 

Meer posten en partners in China

Netherlands Foreign Investment Agency

Het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) bevordert de positie van Nederland als basis voor internationaal ondernemen. NFIA ondersteunt buitenlandse bedrijven die zich in Nederland willen vestigen of hier verder willen uitbreiden. De dienst geeft economische, financiële en statistische informatie. Ook helpt NFIA zogenaamde fact-findingmissies te organiseren en geschikte vestigingslocaties te kiezen. Daarnaast geeft NFIA advies als een bedrijf besluit zich in Nederland te vestigen, bijvoorbeeld als het gaat om subsidies. Al deze diensten zijn gratis en strikt vertrouwelijk.

Netherlands Office Taipei

Netherlands Office Taipei is het Nederlandse handelskantoor in Taiwan. Taiwan en Nederland werken samen op het gebied van cultuur, economie, onderwijs en wetenschap. Het Netherlands Office Taipei bevordert deze samenwerking.

Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC)

NBTC is de marketingorganisatie voor 'Holland'. Via dit merk zet NBTC Nederland op de kaart als aantrekkelijke bestemming voor vakanties en zakelijke bijeenkomsten en congressen.

Netherlands Education Support Office (Neso) China

Neso China promoot studeren in Nederland om het aantal Chinese studenten dat naar Nederland trekt te bevorderen. Ook ondersteunt Neso China het Netherlands Alumni Network China en andere activiteiten van en voor afgestudeerden.

EU SME Centre

Het EU SME Centre is een initiatief vanuit de Europese Unie en is gevestigd in Peking. EU SME Centre biedt veel gratis diensten op het gebied van 'Business Development', 'Law', 'HR' en 'Standard & Conformity' voor mkb-ondernemers die zaken willen doen met China.

Benelux Chamber of Commerce (BenCham)

BenCham ondersteunt een belangrijk netwerk van bedrijven en professionals uit de Benelux. Ook bevordert BenCham netwerkrelaties en uitwisseling van kennis en ervaring tussen leden, de overheidsposten in China en Chinese belangengroepen.

Dutch Chamber of Commerce in Hong Kong

De Dutch Chamber of Commerce in Hong Kong is een non-profitorganisatie. De Dutch Chamber vertegenwoordigt bedrijven van elke grootte, die een belang hebben in handel ontwikkelen tussen Nederland, Hongkong en de rest van Azië.

European Union Chamber of Commerce in China (EUCCC)

De EUCCC is een onafhankelijke non-profitorganisatie die Europese bedrijven in China ondersteunt. De EUCCC bestaat uit 34 werkgroepen en fora, die in verschillende velden en sectoren Europese bedrijven in China vertegenwoordigen.

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?